Discussie vernieuwing Beginselprogramma GroenLinks

De werkgroep politiek café van de afdeling Groningen Stad organiseert iedere derde dinsdag van de maand een discussieavond. In sommige gevallen besteedt zij deze avond uit aan een andere werkgroep. Deze werkgroep heeft dan de vrije ruimte om de discussieavond in te richten. De werkgroep politiek café voorziet in de facilitaire voorzieningen. In dit kader organiseren twee landelijke werkgroepen op dinsdag 15 mei de volgende bijeenkomst.

Discussie vernieuwing Beginselprogramma GroenLinks

GLOBALISERINGSDEBATTEN
Introductie
GroenLinks streeft naar een vernieuwing van het Beginselprogramma (1992). Het nieuwe beginselprogramma zal in 2008 ter goedkeuring aan het congres worden voorgelegd. Ook op diverse internationale thema’s is een nieuwe of herziene GroenLinkse visie nodig De landelijke werkgroepen Noord Zuid en Europa organiseren daarom vier regionale discussieavonden waar steeds vijf internationale thema’s worden aangesneden, met als doel de GroenLinkse beginselen duidelijk te (her)definiëren. De vijf thema’s zijn: globalisering, mondiale duurzaamheid, internationale veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europa.
Bij elke bijeenkomst zal per thema 1 stelling kort worden toegelicht door een spreker. Daarna is er per stelling (d.w.z. thema) 15-20 minuten discussie. Mocht je op voorhand de stellingen per mail willen ontvangen of al opmerkingen of aanvullingen hebben, dan kan er een mail gestuurd worden naar wgnoordzuid.groenlinks@gmail.com.
Afbakening
De vijf gekozen thema’s zijn voor GroenLinks belangrijke leidende thema’s in de internationale politiek. Deze komen onder meer voort uit een eerdere bijeenkomst op 8 maart met Joost Lagendijk. Daar werd door Joost Lagendijk ook gesignaleerd wat er ontbreekt in het GroenLinks Beginselprogram uit 1992:
1. Gevolgen globalisering; culturele gevolgen van het verlies aan nationale identiteit; migratie.
2. Terrorisme; verbonden met botsing van beschavingen?
3. Toekomst EU; nieuwe taakverdeling EU versus lidstaten; ambities, ultieme grenzen van de EU.

In het Beginselprogramma van 1992 stond het overbruggen van oude tegenstellingen centraal: groen versus links, staat versus markt, vrijheid versus gelijkheid en individu versus collectief. Deze tegenstellingen liggen nog steeds aan de basis van veel discussies binnen GroenLinks. In verschillende vormen zullen ze dan ook terugkomen in de vijf thema’s
Noord Zuid-Werkgroep
EuropaWerkgroep

De eerste van de vier globaliseringsdebatten vindt op dinsdag 15 mei plaats in Groningen . De avond begint om 20:00 uur. Sprekers alhier zullen Tom Idema, Saskia Baas en Koos de Bruin zijn. De avond staat onder leiding van Sander Franse. Plaats van handeling is het lokale GroenLinkspand aan de Coehoornsingel 87. Dit pand is op loopafstand van het Centraal Station. Vanaf de voorkant van het station loop je de museumbrug over; vervolgens ga je niet direct over het water naar links, maar de tweede zijstraat links, dit is de Coehoornsingel. Het pand is op de eerstvolgende hoek aan de rechterkant.