Prikactie bij OMRIN aandeelhoudersvergadering

Fries afval GroenLinksers uit Friesland doen een prikactie bij de aandeelhoudersvergadering van
OMRIN in de Wierde:

Slogans:
“Maak minder afval” en “afvalverbrander HIER ” (in Wierde)

GroenLinksers uit Friesland gaan de gemeentelijke vertegenwoordigers voorafgaande
aan de aandeelhoudersvergadering op 25 mei van OMRIN een héél klein vuilniszakje
aanbieden. De aandeelhouders nemen dan een besluit over een afvalverbrander aan de
Waddenkust in Harlingen.

GroenLinks in Friesland pleit met dit piepkleine afvalzakje voor het verminderen van
de afvalstroom. Daarnaast staan zij bij de ingang van OMRIN in Oudehaske – waar het
afval uit Friesland gescheiden wordt – met een bord met de leus: “Afval(verbrander)
hier!”.

Want de GroenLinksers vinden de plek voor de afvalverbrander in Harlingen niet
geschikt. Een afvalverbrander pal aan de rand van ons waardevolste natuurgebied kán
niet goedgekeurd worden. De koppeling met de zoutfabriek is ook niet realistisch,
want de zoutwinning moet stoppen in verband met de te grote bodemdaling. De
restwarmte van de afvalverbrander kan beter écht duurzaam ingezet worden. Ook is
onnodig heen en weer gesleep met afval door de provincie niet goed voor het milieu
én de portemonnee.

En tenslotte willen de GroenLinksers ook meer zekerheid over de noodzaak van een
eigen afvalverbrander in Friesland.

Kortom: GroenLinks pleit voor minder afval, de afvalverbrander in de buurt van waar
het afval ook gescheiden wordt én voor een écht duurzaam gebruik van de restwarmte.

omrin1.JPG omrin4.JPG