Portefeuilleverdeling gedeputeerde staten

Vrijdagmiddag hebben CDA, PvdA en ChristenUnie het Coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling voor het nieuw te vormen College van Gedeputeerde Staten gepresenteerd.
De openbaarmaking gebeurde tijdens een persconferentie om 17.30 uur in hotel Princenhof te Earnewâld.
Het college zal bestaan uit
Ed Nijpels CdK (VVD) Diken ……………..(Openbare orde en veiligheid)
Sjoerd Galema (CDA) Hartwerd………….(Financiën, economie, Europa)
Anita Andriesen (PvdA) Oudebiltzijl………..(Plattelandsbeleid, duurzame ontwikkeling)
Piet Adema (CU) Drachten………….(Verkeer en vervoer, milieubeleid)
Tineke Schokker-Strampel (CDA) Eastermar………..(Sociaal beleid, water,wadden, IJsselmeer)
Jannewietske de Vries (PvdA) Raerd…………….(Cultuur, recreatie)

meer hierover