Vriendjespolitiek in alle maten

Overleg SP-GrienLinksNieuwbouw provinciehuis en een nieuw College:
Vriendjespolitiek in alle maten

Als er een ergernissen top 10 zou bestaan over de politiek zou “vriendjespolitiek” vast hoog scoren. In Fryslân staan we er dan sinds gisteren niet best op.

Op twee onderwerpen kwam het beeld van ‘vriendjespolitiek” sterk naar voren. Bij het debat over de tijdelijke huisvesting voor de provincieambtenaren (“Bouwurk”) bleek uit het accountantsrapport dat de hoogste topambtenaar zijn vrienden graag in de buurt heeft, zich niet veel van regels en procedures aantrekt en zijn mandaat voor het nemen van beslissingen over aanbestedingen en aanstellingen overschrijdt.
En bij het aftreden van het oude college en installeren van het nieuwe bleek dat als je nieuwe vriendjes hebt gemaakt (de drie onderhandelaars: Sjoerd Galema van het CDA, Anita Andriesen van de PvdA, Piet Adema van de ChristenUnie, die de voorkeur uitspraken ook met zijn drieën gedeputeerden te willen worden vanwege de ‘chemie’) je gemakkelijk ‘oude vrienden’ (de oorspronkelijk beoogd gedeputeerde Sicco Boorsma van de ChristenUnie) vergeet. En tenslotte kregen de – toen al oud – gedeputeerden van Ad van der Ham (CDA fractievoorzitter) via een uitzending van Brekking te horen dat: “Het toch al niet zo boterde tussen de CDA en de beide gedeputeerden”. De fractievoorzitter had niet de moeite genomen om zelfs zijn eigen CDA gedeputeerde op de hoogte te stellen van de voorgenomen motie van treurnis.

Welk voorbeeld geven we hiermee als overheid?

Hoe het debat verliep
Dinsdagavond 29 mei 2007 zijn drie van de vijf gedeputeerden afgetreden naar aanleiding van het debat over Bouwurk. Bouwurk is de operatie om tot een nieuw provinciehuis te komen. De ambtenaren en de politici zitten nu in de tijdelijke huisvesting. Over het proces om in deze tijdelijke huisvesting te komen ging het debat. Er is een ware soap ontstaan rond de algemeen directeur. Er zijn in de wandelgangen en kranten verhalen over vriendjespolitiek in ernstige vormen, over overschreden mandaten, over het niet volgen van Europese aanbestedingsregels en interne procedures van de provincie, het in de wind slaan van juridische en politieke adviezen van de provinciale afdelingen en over discutabele opslagen op diensten die doorberekend werden aan de provincie. De directeur heeft op veel van deze punten het College niet volledig ingelicht.
GS hebben de toestand al vorig jaar november in de smiezen, maar hebben PS toen niet ingelicht. En het blijkt volgens een accountantsrapport dat vorige week verscheen, ook nog voor een groot deel waar te zijn.

CDA en PvdA habben een motie van treurnis voorbereid. De oppositie (FNP, SP, GL en CU) een motie van afkeuring en een voorstel voor een integraal onderzoek. Pikant detail: de volgende dag: 30 mei, zou het nieuwe college geinstalleerd worden.

De drie gedeputeerden die afgetreden zijn, meldden dat ze het niet eens waren met de motie van treurnis (CDA en PvdA hebben meerderheid), vonden de woorden die in de motie gebruikt werden beledigend en vonden dat het allemaal wel meeviel. Tenslotte was men (zo sprak de verantwoordelijk gedeputeerde Ton Baas) binnen het budget gebleven en had men te maken met een enorme tijdsdruk.
De twee gedeputeerden van het PvdA bleven aan, want ze vonden (volgens Anita Andriesen) dat het college wel wat scherper had kunnen zijn in deze situatie.

img_1991.jpg

De volgende morgen bleek dat volgens de provinciewet, als de meerderheid van het College aftreed, de Commisaris in zijn eentje het College vormt. In die hoedanigheid hebben de staten die morgen over de diverse moties gestemd. De motie van afkeuring is ingetrokken (de gedeputeerden waren immers al afgetreden), de motie van treurnis aangenomen en die voor een integraal onderzoek ook.

Zie voor gedetailleerdere informatie: Irona’s weblog