Generaal pardon en GrienLinks

N.a.v. een recent ANP bericht, waarin wordt gemeld dat Vluchtelingenwerk Leeuwarden zich inzet voor de 2600 asielzoekers die buiten de pardonregeling zijn gevallen, het volgende:

Het generaal pardon is al voor de kabinetsformatie vastgelegd door de Tweede Kamer.
Het kabinet heeft nu ook bepaald HOE het generaal pardon er precies uit gaat zien.
Hieronder staat een link waarin je kunt zien wat het voor de mensen in Fryslân die onder
het generaal pardon zouden kunnen vallen inhoudt. Maar er vallen ook mensen buiten
de regeling. Nieuwe wetters bijvoorbeeld (mensen die ná 1 april 2001 asiel hebben
aangevraagd) vallen er niet onder. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

GrienLinks vindt dat we vanuit Fryslân aan Den Haag duidelijk moeten maken wat er
nodig is om de “pardonners” een toekomst te geven in Fryslân. (Overigens is door
onze inbreng het onderwerp “pardonners” in het coalitieakkoord opgenoomen) Wij
blijven benieuwd naar de ervaringen van gemeenten en vrijwilligers met de noodopvang
en het generaal pardon. Dus we blijven ook kijken hoe we als provincie de gemeenten
en vrijwilligersorganisaties kunnen ondersteunen

Info
juni-2007-brief-informatie-generaal-pardon-monitorcentrum.doc