Uitnodiging tot discussie over het Europees landbouwbeleid

Minister Gerda Verburg nodigt ons uit om mee te praten over de richting van het Europees landbouwbeleid (GLB, het Gemeenschappelijk landbouwbeleid [wikipedia]). Ze vraagt ons ‘welke maatschappelijke waarden’ we terug willen zien in het Europees landbouwbeleid. Op de website van van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel zijn discussiepagina’s geopend waar we tot 10 september onze ideeën naar voren kunnen brengen. Op basis van de inhoud van de discussies zal tevens half augustus een enquête worden gestart.

Dit schrijft Minister Verburg:

Op 10 september ontvang ik EU Landbouwcommissaris mevrouw Fischer Boel. Bij haar bezoek aan Nederland zal ik haar de belangrijkste uitkomsten uit de gesprekken en uw bijdrage aan dit internetforum melden.

De thema’s voor de forumdiscussies zijn: