NUON schone energie ja, kolencentrales nee

steenk.jpg

Persbericht van Grienlinks

Leeuwarden, 23 augustus – Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân hebben – als aandeelhouder van NUON – de morele plicht zich in te zetten voor een duurzame energietoekomst. Plannen om een nieuwe kolencentrale te bouwen passen daar niet in. Dat is de statenfractie van GrienLinks in Fryslân eens met Greenpeace Nederland.

Greenpeace roept in een brief alle betrokken provincies en gemeenten op om actie te ondernemen naar hun Raden van Bestuur. Fractievoorzitter Groeneveld: “Een goed idee. Laat de energiebedrijven investeren in schone alternatieven. Die zijn er genoeg”. Vandaar dat de fractie het college van GS vraagt actie te ondernemen richting NUON (vragen als bijlage bijgevoegd).

De energiebedrijven zijn van plan fors in vijf nieuwe kolencentrales te investeren. Daardoor zal de uitstoot van CO2 netto flink toenemen, met 19 megaton. Dit omdat slechts een beperkt deel van de koolstofdioxide zal worden afgevangen en opgeslagen. Dit betekent dat de “de klimaatdoelstellingen uit het regeerakkoord van het Rijk praktisch niet haalbaar zullen zijn. Het doel is dat de CO2 emissies in 2020 30 % lager liggen ten opzichte van 1990. “NUON produceert nog maar 5 % van zijn stroom uit duurzame bronnen” zegt Groeneveld, “wij vinden met Greenpeace dat NUON en Essent een schoon investeringsplan moeten ontwikkelen en de investering in kolencentrales moet annuleren.”

Naast actie als aandeelhouder naar NUON, wijst Greenpeace ook op de mogelijkheid om op rijksniveau de investering in kolencentrales tegen te gaan. ”Het is de verantwoordelijkheid van de energiebedrijven zelf, de minister kan het niet verbieden.” stelt Groeneveld. “Maar je kunt het wel onaantrekkelijk maken om in CO2-uitstoot te investeren.” Zo kan de minister besluiten kolencentrales sterk fiscaal te belasten, om zo de kosten van veroorzaakte vervuiling toe te rekenen. “Wij willen graag weten of ons College bereid is om dit bij de minister onder de aandacht te brengen.” besluit Groeneveld.

Bijlagen (MS-Word DOCs): de vragen van GrienLinks (Fries en Nederlands) aan GS en de brief aan Greenpeace.