Connexxion in de fout?

conn.jpg

GRIENLINKS-PERSBERICHT – 13 september 2007

Leeuwarden – Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de veiligheid van de Frysker-bussen en naar de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs van Connexxion. Dit stelt de statenfractie van GrienLinks voor aan het College van Gedeputeerde Staten (GS).

Aanleiding is een brief van FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond, 10 september gestuurd aan de directie van Connexxion, waarin negen punten van kritiek van kaderleden van beide bonden aan de orde komen.

Het lijkt er volgens GrienLinks op, dat de marktwerking ten koste gaat van de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs én van de veiligheid voor de passagiers. Dit mag volgens de fractie beslist niet het geval zijn. Vandaar de nadruk op een onafhankelijk onderzoek naar deze zaken.

De kritiek van de bonden gaat onder andere over de veiligheid van de Frysker-bussen en de vervoerscapaciteit, maar ook over de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs, zoals de beschikbaarheid van de juiste papieren, de tijdige bekendmaking van de diensten, personeelstekort, de positie van uitzendkrachten, de positie van kaderleden van de bonden en verloftegoeden en beloningselementen.

GrienLinks vraagt zich af, of Connexxion in strijd handelt met de concessie-voorwaarden, zoals door Gedeputeerde Staten en Connexxion zijn overeengekomen bij het gunnen van het streekvervoer in West- en Noord-Friesland.
Het gaat GrienLinks overigens niet om een aanval op Connexxion, maar om een goede kwaliteit van het openbaar vervoer in Fryslân.

Hieronder de vragen, (1 t/m 7 zijn van het CDA; vraag 8 is van GrienLinks) die vandaag aan GS zijn verstuurd.

1) Is het college op de hoogte van de brief van de vakbonden, zoals die op 10-9-2007 is verstuurd aan Connexxion?

2) Bent u bereid in gesprek te gaan met Connexxion over de zaken die in de brief worden aangesneden en die terug te voeren zijn op de prestatie-overeenkomst die u met de vervoersmaatschappij heeft gesloten?

3) Zo ja, gaat u in dat gesprek in op de kritiek van de vakbonden over de wettelijke rusttijden en de rijtijden van de chauffeurs, de krappe oprijtijden bij de flexhaltes, de personeelskrapte en de arbeidsomstandigheden ?

4) Zo nee, waarom niet?

5) Als er sprake is van (te) weinig capaciteit in de spitsuren, vooral van en naar Leeuwarden, bent u het dan met ons eens dat Connexxion een prestatie levert die in strijd is met de afspraken met de provincie?

6) Welke maatregelen gaat u treffen om verbetering in de situatie aan te brengen?

7) Wat is daarbij een in uw ogen redelijke termijn?

8 ) Bent u bereid met Connexxion zorgvuldig te kijken naar de door de bonden genoemde veiligheidsaspecten van de Frysker-bussen (instabiliteit van de bussen, slecht zicht voor de chauffeur in het donker, te weinig ruimte voor de chauffeur, onvoldoende ventilatie en een bus die met open deuren kan wegrijden, o.a.) en een onafhankelijk orgaan een onderzoeksopdracht uit te laten voeren naar de door de bonden genoemde veiligheidsaspecten?