Nieuwsbrief NR. 39 GRIENLINKS statenfractie September 2007

Beste nieuwsbrieflezer,

Het is herfst en we zijn volop begonnen. U ook? Omdat GrienLinks nu nog maar twee statenleden heeft, moeten we – nog meer dan voorheen – keuzes maken in waar we onze energie op inzetten. Gelukkig hebben we weer een nieuw commissielid: Johanna Welfing, die ons komt versterken. Ook zijn er verschillende mensen die ons op de achtergrond ondersteunen, op een voor hen interessant onderwerp. Als je het leuk vindt, kun jij dat ook doen. De komende tijd staan vooral WATER, ENERGIE en LANDBOUW in de aandacht. Maar ook mensen die enthousiast worden van bv. een begroting lezen, discussies over armoedebestrijding of herindeling van gemeenten, zijn van harte welkom.

Ook reacties op de nieuwsbrieven vinden we erg leuk. We hopen dat je – als je aanleiding ziet – de moeite wilt nemen ons een bericht te sturen. Alvast bedankt!

Vriendelijke groeten,

Irona Groeneveld, fractievoorzitter (blog)
Theo van de Bles, statenlid
Johanna Welfing, commissielid
Gerrit van der Meer, fractiemedewerker
Sanne van Wees, fractiemedewerker

INHOUD deze nieuwsbrief:

Johanna Welfing benoemd als commissielid voor GrienLinks

Op donderdag 21 september 2007 is Johanna Welfing benoemd als commissielid in de Staten. Zij gaat het woord voeren over o.a. Openbaar Vervoer in de commissie Lân, Loft en Wetter. Johanna: “Ik heb er zin in. Zoals tot nu toe met aanbestedingen van het Openbaar Vervoer en vooral de afspraken daarin omgegaan wordt is onaanvaardbaar. De aanbesteding van de buslijnen in Zuid-Oost Friesland klopt aan de deur. Woon jij in Zuid Oost Friesland? En reis je veel met de bus, dan zoek ik jou. Laat me weten hoe je het OV nu in Zuid-Oost Fryslân ervaart, wat gaat er goed? Wat zijn de knelpunten? Wat moet echt verbeterd worden?” Johanna houdt een weblog bij: welfi78.hyves.nl/blog

Spoarbrêgen: ProRail hat in monopoaljeposysje, dus de Steaten moatte betelje?

De provinsje is 3 miljoen euro ekstra kwyt foar de oanlis fan de spoarbrêge by Akkrum. Dit omdat spoarbehearder ProRail net oanspraaklik steld wurde kin foar syn flaters. De kosten falle heger út omdat in troch ProRail ynhierd buro in ferkeard ûntwerp makke hat en der te min rekken hâlden wie mei de slappe ûndergrûn. De oanlis rint dêrom ek fertraging op. GrienLinks-wurdfierder Theo van de Bles oer de útjefte fan de 3 miljoen euro: “We zitten in een klem, dat is te danken aan de privatiseringsgolf die er over ons land is getrokken”. Deputearre de Vries wol by ProRail noch al yn de pleit foar it fersêftsjen fan de finânsjele pine, mar hurde garânsjes dat soks slagget koe se oan Provinsjale Steaten (PS) net jaan.

It fernijen fan in spoarbrêge by Grou is troch PS op’e lange baan skood, omdat de finânsjele risiko’s te grut achtte wurde. Provinsjale Steaten hawwe der op oantrune, by de Twadde Keamer te protestearjen tsjin de monopoaljeposysje fan ProRail. Dit ferselsstannige (steats-)bedriuw hat it behear fan alle spoarlinen yn Nederlân.

Hoe werkt macht? Coalitie weigert een extra instrument voor de Staten

Wat niet in de kranten komt, zijn de discussies in de Staten over de democratie en de instrumenten die de Staten gebruiken. Toch speelt een deel van de strijd om de ‘macht’ zich hier af. Bij de behandeling van het Reglement van Orde wilde GrienLinks een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ toevoegen aan het reglement. Dan kunnen de Staten per direct bij een actueel onderwerp een uitspraak doen. Dhr. Nijpels (in zijn rol als voorzitter van het presidium: een bijeenkomst van fractievoorzitters om de agenda van de Staten voor te bereiden) ging in discussie met Irona Groeneveld. Het is bekend dat dhr. Nijpels de motie vreemd aan de orde van de dag een ’theekransjesmodel’ vindt. Als de Staten iets willen vinden, aldus Nijpels, kunnen ze dat via GS doen. De coalitiepartijen (PvdA, CDA en ChristenUnie, 27 zetels) hielden zich opvallend stil en stemden tegen de motie. De oppositiepartijen: FNP, VVD, GL en SP, 16 zetels) stemden voor de motie. Irona Groeneveld na het debat: “Hier tekent zich een interessante scheiding af. Blijkbaar hebben de coalitiepartijen er belang bij dit instrument níet toe te voegen aan onze mogelijkheden. Waar zijn ze bang voor?”

Statenvragen en persberichten

  • Vragen aan GS over onze verantwoordelijkheid als NUON aandeelhouder voor het inzetten op duurzame energie in plaats van een kolencentrale. Zie NUON schone energie ja, kolencentrales nee.
  • Reactie van GrienLinks op beslissing Raad van State over gaswinnning: GrienLinks: neem geen risico’s met het Wad (ook niet voor 800 miljoen).
  • De fractie van GrienLinks wil een onafhankelijk onderzoek naar de “Fryskers”, de kleine busjes van Connexxion. Connexxion in de fout?. De vakbonden hebben een brandbrief geschreven aan Connexxion over de busjes en de arbeidsomstandigheden in de Fryskers. Theo van de Bles: “Het lijkt er volgens GrienLinks op, dat de marktwerking ten koste gaat van de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs én van de veiligheid voor de passagiers.”

Discussieavond op 11 oktober over duurzame energie en kolencentrales met NUON en Greenpeace

Grienlinks organiseert een discussieavond op 11 oktober naar aanleiding van de discussie over wel of geen kolencentrales in Nederland. Want het plan om een kolencentrale te bouwen in Groningen is weliswaar uitgesteld, maar intussen blijkt NUON opvallend wéinig te investeren in duurzame energievoorziening. Insteek is dan ook de vraag, waarom er niet meer ingezet wordt op duurzame energie door de energieleveranciers . Sprekers zullen zijn: Karin Lagendijk van NUON en Hans Altevogt van Greenpeace. De bijeenkomst is in het Eden Oranjehotel in Leeuwarden en begint om 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur. Er komt nog een schriftelijke uitnodiging in je brievenbus. Neem vooral veel mensen mee!
Zie voor meer informatie ook: www.grienlinks.nl.

De fractie kiest haar koers

Tijdens onze werkdag aan het begin van het jaar hebben we de koers voor dit jaar uitgezet. Groen en links, zichtbaar en strijdbaar, dat is de lijn voor het komende politieke jaar. Dat betekent: meer voorstellen in de Staten, meer acties buiten de Staten. Wie ons daarbij wil helpen, is van harte welkom. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805.

Begroting op komst: de kans van het jaar om nieuw beleid voor te stellen

De komende weken wordt de begroting van de provincie Fryslân voorbereid. Op 7 november wordt de begroting uiteindelijk vastgesteld. Tijdens die behandeling hebben we de kans om voorstellen te doen voor nieuw beleid, of om voorstellen te doen voor het bijstellen van beleid. De commissievergaderingen en Statenvergaderingen zijn openbaar. Dus wie wil zien hoe dit in zijn werk gaat: kom vooral kijken op bijvoorbeeld woensdagmiddag 10 oktober vanaf 14.00 uur bij de commissie Boarger en Mienskip. Op de agenda staat o.a. het sociale beleid. Op 24 oktober wordt de begroting in de commissie besproken vanaf 18.00 uur. In de Provinciale Staten op 31 oktober en 7 november worden tenslotte de besluiten vastgesteld. Allemaal openbaar toegankelijk. Zie voor alle data: Vergaderstukken PS. Als je het leuk vindt om te komen kijken, kun je de statenfractie ook bellen/mailen, dan kunnen we voor toelichting op het geheel zorgen.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees.