Begroting Provinciale Staten Fryslân 2008: Energie en duurzaamheid

foto: aanbieden-rapport-Powering-Profits

Hoe kan het NUON de komende decennia het meest duurzaam ernergie opwekken? Dat is de vraag die aan de orde wordt gesteld in de motie die gisteren werd aangenomen bij de behandeling van de begroting van Gedeputeerde Staten Fryslân. In het kader van de discussie hierover bood Irona Groeneveld het college het rapport Powering Profits (PDF) aan. Dit rapport, geschreven door Joseph Wilde-Ramsing en Tim Steinweg, onderzoekt de duurzaamheid van de energieopwekking in Nederland zoals die door energiemaatschapijen voor de komende tijd wordt gepland.

Een andere motie van GrienLinks riep op tot het schrijven van een notitie waarin ondermeer het beleid ten aanzien van duurzaam inkoopbeleid voor Provinciale Staten op een rij wordt gezet. Hoewel deze motie niet werd aangenomen heeft GrienLinks de toezegging gekregen dat deze, en andere ‘groene’ moties (met betrekking tot Kyoto en duurzame brandstoffen) in de ‘notitie duurzaamheid’ terug zullen komen.

In het kader van duurzaam inkopen tracteerde Irona het college tevens op ‘eerlijke chocolade’ (dat wil zeggen, chocolade die onder goede arbeidsomstandigheden en met voor de boeren eerlijke prijzen is geproduceerd).

foto: eerlijke chocolade

Irona biedt vier ‘eerlijke’ chocoladeletters aan Nijpels aan in het kader van de motie: duurzaam inkopen.
Nijpels: ‘Het college is met zes personen.’
Irona: ‘Ja, eerlijk delen.’
foto: overleg

Irona, Theo (en op de rug gezien) Johanna spreken met Anita Andriesen in een schorsing over de toezegging om een aantal ‘groene’ moties in de ‘notitie duurzaamheid’ terug te laten komen.

Eén antwoord op “Begroting Provinciale Staten Fryslân 2008: Energie en duurzaamheid”

Reacties zijn gesloten.