Moties bij de begroting Provinciale Staten 2008

1. Na verwijdering van het item van de kolencentrale.
2. Ondanks de toezegging wegens steun CU en SP toch in stemming gebracht (en afgewezen).
3. De motie zelf is afgewezen: alleen SP, GL en FNP stemden voor.
4. Gestemd voor verhoging van de opcenten. De fractie: ‘… vervolgens hebben we voor verhoging van de opcenten gestemd omdat de naar ons idee overbodige wegen zoals Centrale As, N381 en NW Tangent wel aangelegd gaan worden: meerderheid van de staten is ervoor. Moet geld voor zijn, dus dan de opcenten omhoog, anders moet er op andere onderdelen, zoals cultuur en welzijn bijvoorbeeld, bezuinigd gaan worden.’