Werkbezoek Ooststellingwerf

De fractie is op werkbezoek geweest in Ooststellingwerf.

ooststellingwerf-2.jpg

Onderwerpen die besproken zijn: de N381 natuurlijk: hoe er vóór de verkiezingen een meerderheid leek te gaan ontstaan tégen de verdubbeling, en ná de verkiezingen in het coalitieakkoord opeens een compromis tussen CDA en PvdA is gesloten over deels verdubbelen, en deels niet. Maar nog weer later, tijdens de begrotingsbehandeling, blijkt dat er nu óók geld is gereserveerd voor grondaankoop om ook die gedeeltes te verdubbelen.

Ander onderwerp: taal. In de Stellingwerven wordt geen Fries gesproken, maar Stellingwerfs. Maar niet veel in het dagelijkse leven. De verhouding tot Friesland is so wie so wat afstandelijk.

Ook de jeugdzorg kwam aan de orde, een wettelijke taak van de provincie. Besproken werd onder andere de al dan niet klantvriendelijke houding van bureau jeugdzorg, de wachtlijsten,de problemen rond jongeren.

En last but not least: de herindeling. De raad en de ondernemers van Ooststellingwerf hebben uitgesproken géén behoefte te hebben aan fusies van gemeentes. “We redden ons prima”, zo sprak Henk Vos, het raadslid voor GroenLinks.

De statenfractie heeft met dit werkbezoek kennis gemaakt met vier “nieuwe” gezichten binnen provinciaal GroenLinks. “We hebben veel bewondering voor de gedrevenheid waarmee mensen een afdeling draaiende houden en GroenLinkspunten aan de orde stellen in de lokale democratie.”

ooststellingwerf-1.jpg stellingwerf-3.jpg
stellingwerf-4.jpgstellingwerf-5.jpg

Op de foto’s: Henk Vos, raadslid, Hannah Vos, commissielid, Maria Hafkenscheid, steunfractie, Sipke van Belle, bestuur, Marita en Nanneke, raadsleden van de vorige periode, Gerard Floor, steunfractie.
En de Statenfractie: Irona, Theo, Gerrit, Johanna en (niet op de foto) Sanne.