De Centrale As in de Tweede Kamer

friese-wouden.pngPERSBERICHT

GroenLinks in Tweede Kamer vreest aantasting Noordelijke Friese Wouden

DEN HAAG – Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak heeft minister Jacqueline Cramer (VROM) vragen gesteld over de mogelijke aantasting van het Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden. Hij duidt op de plannen voor de aanleg van de Centrale As, een bijna geheel nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega (Wâldwei), plus de aanleg van een 30 ha. groot bedrijventerrein bij het gehucht Quatrebras, op één of meer kilometer afstand van de bebouwde kommen van de omliggende dorpen.

Duyvendak wil weten wat de minister hier van vindt, met het oog op de Nota Ruimte, waarin het begrip ‘Nationaal Landschap’ wordt beschreven. De bedoeling hiervan is, dat deze voor Nederland (en veelal ook voor Europa) unieke landschappen tegen forse aantasting worden beschermd. Die aantasting kan bijvoorbeeld bestaan uit grootschalige woningbouw of grootschalige uitbreiding van bedrijventerreinen. Vooral dat laatste dreigt nu te gebeuren, vreest Duyvendak

vragen aan de minister