GrienLinks: Terugtrekken Fries Museum maakt drijfzand Nieuw Zaailand steeds dieper

Het bericht dat het Fries Museum zich genoodzaakt ziet zich terug te trekken uit de samenwerkingsovereenkomst omdat de SNN-subsidie op de tocht staat, verontrust de statenfractie van GrienLinks. Fractievoorzitter Groeneveld: “Vanuit de provinciale organisatie klinkt het geluid dat – vrij vertaald – het de provincie niet raakt omdat zij geen partner is in de samenwerkingsovereenkomst. Maar we hebben wel € 5,5 miljoen cofinanciering beschikbaar gesteld. Wij willen weten wat deze ontwikkeling betekent voor de financiële risico’s. Bovendien hebben de Staten bij amendement heel veel voorwaarden verbonden aan het beschikbaar stellen van diverse subsidies. Ik wil ook weten hoe het College deze nieuwe situatie beoordeelt vanuit die voorwaarden.”

Volgens GrienLinks wordt het project Nieuw Zaailand door deze ontwikkeling alleen nog maar minder haalbaar. Groeneveld: “Al eerder heef mijn collega Theo van de Bles Zaailand drijfzand genoemd.” Zij doelt hiermee op de slechte onderbouwing van het stuk van de provincie en het ontbreken van een inhoudelijke visie op de ontwikkeling van musea in Fryslân.

» De schriftelijke vragen van Grienlinks aan Gedeputeerde Staten (GS) (DOC)
» Antwoorden op schriftelijke vragen inzake Nij Fries Museum (PDF)