Zepp-centrale Drachten-vragen+antwoorden

De Friese statenfractie van GrienLinks maakt zich zorgen over de plannen voor de bouw van een nieuwe electriciteitscentrale in Drachten. Daarbij wil de exploitant de vrijkomende CO2 opslaan in oude gasvelden in Midden-Fryslân. GrienLinks juicht het streven naar minder uitstoot van CO2 op zich van harte toe, maar ziet dat liever in de vorm van het voorkómen van die uitstoot, dan in de vorm van opslag van kooldioxide in de bodem. Daar is namelijk nog nauwelijks ervaring mee opgedaan. Een eerste proef, met opslag van 1600 ton kooldioxide in olievelden in Texas, wijzen op fikse milieuschade, of in elk geval opvallende chemische processen in de bodem.

Vandaar dat GrienLinks hierover vragen heeft gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. GS moeten namelijk te zijner tijd beoordelen, of er voor de zogeheten ZEPP-centrale in Drachten een milieuvergunning kan worden verstrekt, of niet. ZEPP staat voor: ‘Zero Emission Power Plant’, dus een centrale die geen kooldioxide de lucht in spuit.GrienLinks wil weten, of GS bij het beoordelen van de te verwachten milieu-effectrapportage voor de Drachtster centrale rekening houdt met al beschikbare, internationale, wetenschappelijke literatuur over deze methode. De heer A.F. Feith uit Voorburg wees op de inmiddels toegepaste, genoemde opslag van CO2 in olievelden in Texas, in een artikel in de Leeuwarder Courant.

Uit de LC: ZEPPcentrale gaat waarschijnlijk niet door

» Vragen over de opslag van CO2 (MS-Doc)

» Antwurden (PDF)

» Antwoorden (MS-Doc)

» Links naar weblog Henk Veenstra over deze materie
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/108758
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/160580

Eén antwoord op “Zepp-centrale Drachten-vragen+antwoorden”

  1. Hoofdartikel L.C. 16 februari 2008. Pagina 1 en 2:
    KOMST STROOMCENTRALE DRACHTEN VAN DE BAAN

    Het wachten is nog op vermelding van de VELE ZWAKKE SCHAKELS in de pers.
    Ze zijn nu al te vinden op het web-log OVERDRACHTELIJK.

Reacties zijn gesloten.