Herindeling Friese gemeenten

De Nederlandse overheid wil graag bepaalde taken en bevoegdheden aan de gemeenten overdragen. Deze decentralisatie, die is ingezet door Lubbers I, moet gemeenten meer armslag en verantwoordelijkheden geven. Omdat men denkt dat veel kleine gemeenten deze verantwoordelijkheden niet of niet voldoende aankunnen, worden deze heringedeeld tot grotere gemeenten. Verwacht wordt dat grotere gemeenten een professioneler en zakelijker bestuur opleveren. Een ander motief tot gemeentelijke herindeling kan zijn dat een grote plaats meer ruimte nodig heeft, bijvoorbeeld voor woningbouw, en daarom grond krijgt van of samengevoegd wordt met kleinere gemeenten in de buurt.

De effecten van herindelingen zijn tot nu toe omstreden.(Bron: Wikipedia.nl)

Wat vindt GrienLinks Fryslân?

GrienLinks vindt dat gemeentelijke herindelingen alleen plaats kunnen vinden ná instemming door de bevolking. Tenslotte heeft een fusie van gemeenten ook gevolgen voor de herkenbaarheid van het bestuur en bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten voor de bevolking. Daarom heeft GrienLinks de enquête ondersteund die de SP onder de bevolking in Fryslân heeft gehouden over herindeling van gemeenten.

“De rol van de provincie is aanvullend”, zegt Irona Groeneveld van GrienLinks, “gemeenten moeten zelf uitzoeken hoe en met wie ze willen en kunnen fuseren of verregaand samenwerken. We zijn voor organische grenzen. Dus niet kunstmatig opgelegd, maar uitgaan van al bestaande logische economische verbanden of verbindingen op zorggebied, bijvoorbeeld met een ziekenhuis. En dus graag in overleg met de bewoners! Alles is mogelijk. Wel kan de provincie zich wat actiever opstellen in dit proces, tenslotte heeft de provincie wel officieel de regie.”

Lees verder in het Dossier Herindeling Gemeenten