Beslotenheid – veroorzaakt democratische klem

Leeuwarden, 21 febr. 2008 – De statenfractie van GrienLinks in Fryslân is hoogst ongelukkig met de “golf van geheimzinnigheid” die raast door het Provinciehuis. Het zet statenleden in een klem en de manier waarop wordt lachwekkend.
“Zo langzamerhand is de grens bereikt”, stelt Irona Groeneveld, fractievoorzitter van GrienLinks. uitsmijter.png”De manier waarop de besloten bijeenkomsten worden georganiseerd, dreigt door te schieten. Vandaag stond er een kleerkast voor de deur die niemand door mocht laten. Het wordt te gek.”

In korte tijd is er wel heel erg vaak een beroep op geheimhouding gedaan. Voorbeelden zijn de opschudding rond de tijdelijke huisvesting aan de Snekertrekweg, het ontslag van een medewerkster van de provinciale griffie, de procedure rond de benoeming van een nieuwe Commissaris van de Koningin en op dit moment de absolute geheimhouding rond de nieuwbouw van het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt.

Daarnaast komen statenleden met opgelegde geheimhouding in een democratische klem. Groeneveld: “Het gaat nu om ingewikkelde aanbestedingsprocedures, maar ook om heel veel gemeenschapsgeld. Als gekozen volksvertegenwoordigers voelen wij ons in een klem gedreven. Wij staan voor openheid en willen verantwoording af kunnen leggen, maar ook onze dagelijks bestuurders ter verantwoording kunnen roepen. Door opgelegde geheimhouding zitten wij in een spagaat en voelen wij ons beknot in onze democratische instrumenten”, aldus Groeneveld.