Brief GrienLinks aan aandeelhouders Omrin

centrale.jpgGrienLinks heeft op 19 maart 2008 een brief gestuurd aan de aandeelhouders van Omrin (c.q. de colleges van B & W van de 31 gemeenten in Fryslân), met de oproep om de discussie omtrent de vestiging van de Reststoffen Energie Centrale (REC) bij Harlingen opnieuw te openen en om af te zien van bouwen bij Harlingen en dus bij de beschermde Waddenzee.

Reacties van de diverse gemeentes