Fryslân en Tibet

In de Friese Staten is gister 19 maart 2008 ge-interpelleerd over de situatie in Tibet.
Bovendien werden er vragen gesteld, o.a. deze:
Bent u het met ons eens – vanwege onze vriendschapsband met de provincie Sichuan – dat het onze taak is om dit aan de orde te stellen bij de overheid van deze provincie?
Alle vragen
Aangenomen motie. (Alleen de VVD was tegen.)
Amnestie over Tibet
Nog een link naar Amnestie over Tibet
Tibet Support Group

Het oorspronkelijk onafhankelijke land Tibet is verdeeld over een autonome provincie en diverse Chinese provincies, waaronder Sichuan. Bron:Wikipedia

historic_tibet_map.png