Wie recht zoekt wordt afgestraft?

justice.pngVolgens twee kranten heeft Gedeputeerde Galema op een CDA-bijeenkomst gezegd dat hij subsidie wil weigeren aan organisaties die “keer op keer naar de rechter stappen om provinciale plannen tegen te houden.” De Gedeputeerde doelt hiermee op de milieuorganisaties die naar de rechter willen stappen om tegen de aanleg van de Centrale As te procederen Galema hield vast aan zijn uitspraken en vond dat hij op een partij-bijeenkomst wel over dergelijke zaken mocht klankborden. De stelling dat hij daar toch als Gedeputeerde was, wees hij van de hand. Het College als geheel nam geen afstand van de uitspraken van Galema.Gedeputeerde Andriesen deed dit wel. De Provinciale Staten waren het hier niet mee eens: een FNP-motie tegen Galama’s bedoelingen werd aangenomen met alleen het CDA tegen.

Irona Groeneveld: “Verbijsterend dat de Gedeputeerde weigert bijgestuurd te worden door Provinciale Staten. Het is juridisch onmogelijk wat de Gedeputeerde wil en het verstoort het vertrouwen bij de organisaties met wie de provincie samenwerkt. Als dit de manier is waarop deze Gedeputeerde wil samenwerken, dan belooft dat niet veel goeds voor de komende drie jaar.”
» Vragen van GrienLinks aan het College over dit onderwerp.