Verslag ALV 19 mei Harlingen


Plaats: Strandpaviljoen Het Zilt, Harlingen 30 aanwezigen.

De gasten, duurzame boer Harm Janssens en oud docent van een AOC, Gerrit Schott, zorgden voor een levendig gesprek tussen de GroenLinksers en de beide sprekers. De aanwezigen kregen een snelcursus boeren. Harm Janssens en Gerrit Schott vertelden in het kort hoe de problemen in de melkveehouderij aan te pakken zijn. Er zijn drie zaken die 80% van de problematiek betreffen op de boerderij: Vruchtbaarheid, antibiotica en de poten van de koe. De oplossing is: Geef eiwitarm en structuurrijk voedsel.


Ook de kwaliteit van de natuur is erg belangrijk. We hebben teveel monocultuur, we missen de bijtjes in de wei, aldus Gerrit Schott, die zijn nodig voor de gisten en schimmels, belangrijk voor koeien. De kwaliteit van de grond kan afgemeten worden aan de hoeveelheid wormen in de grond. In gezonde grond komen wel 3000 kg. wormen per hectare voor.
Als het dan zo simpel is en het werkt, waarom gaan niet alle boeren duurzamer werken? En waarom stimuleert de politiek het dan niet meer? Het antwoord is niet eenvoudig. Het heeft te maken met ingesleten gewoontes en vooroordelen. En die hebben een lange tijd nodig voor ze kunnen veranderen.

De macht van grote concerns zoals Agrifirm en Monsanto lijkt bijna onverslaanbaar (Monsanto heeft bijvoorbeeld een omzet van 2,8 miljard dollar), maar, zo merkte een GroenLinkser op: als consument zijn we niet machteloos.

In het zakelijke gedeelte werd de vergadering verrast door de mededeling dat Johan Harms per 1 juni raadslid wordt van Menaldumadeel en Kees Iepema afscheid neemt. Zie foto.

Bestuurslid Kiki Schrier heeft zich kandidaat gesteld voor de lijst van Water Natuurlijk bij de waterschapsverkiezingen (half november). Nog niet bekend is of er meer GroenLinksers zijn die zich kandidaat hebben gesteld.

André Rijnbeek deed verslag van de laatste partijraadbijeenkomsten van GroenLinks. John de Jong is gekozen als derde partijraadslid.

Meer foto’s van de vergadering, het strand en de sprekers