GrienLinks tegen een groot theater in Sneek

theater.jpgGrienLinks tegen een groot theater in Sneek en vóór het Centrum van de Kunsten en de zomerprogrammering

Op de statenvergadering van 25 juni meldde Irona Groeneveld dat GrienLinks tégen 2 miljoen subsidie voor het theater in Sneek was (onderdeel van het Cultureel Kwartier). Ze vond andere onderdelen van het Cultureel Kwartier wel aantrekkelijk. “Het Centrum voor de Kunsten, prima, en ook de zomerprogrammering lijkt ons een hele goede zaak voor zowel het culturele als het toeristische aanbod. Maar deze 2 miljoen is alleen voor het theater, en een zó groot theater, nee, daar stemmen we niet voor.”

Anderhalf jaar geleden heeft de gemeente Sneek een subsidieverzoek gedaan aan de provincie voor een bijdrage aan het Cultureel Kwartier van 2 miljoen. Het voorstel van GS voor deze subsidie werd in eerste instantie in de herfst (twee keer) teruggestuurd door de Staten omdat men bang was voor precedentwerking (ook andere steden zouden kunnen vragen om geld) en er geen relatie met het cultuurbeleid was.
Daarnaast vonden de statenleden dat de onderbouwing van het voorstel niet voldoende. In de commissievergadering van mei werd het voorstel opnieuw door GS aangeboden, tegelijk mét een eerste deel van een cultuurnotitie. De cultuurnotitie moest duidelijk maken waarom Sneek wel geld kreeg voor een theater, maar andere plaatsen daar geen aanspraak op zouden kunnen maken. Maar deze keer werd de cultuurnotitie teruggestuurd. Het merendeel van de commissie wilde meer overzicht in uitgaven voor cultuur én eerst het cultuurbeleid evalueren voor er nieuwe beslissingen werden genomen.
Op de statenvergadering van 25 juni lag het voorstel dus zonder de onderbouwing uit de cultuurnotitie, maar met een extra economisch rapport opnieuw voor aan de Staten. De CDA, eerst fel tegen het voorstel, was nu om. FNP en de VVD dienden een amendement in met een aantal voorwaarden, waardoor er uiteindelijk een ruime meerderheid vóór het voorstel ontstond.