Bij de poot genomen

LEEUWARDEN – Je zult maar één van de 2531 mensen zijn die de moeite hebben genomen, middels een inspraakreactie te reageren op de plannen voor de bouw van een afvalverbrandingsoven in de haven van Harlingen. Dan voel je je nu flink bij de poot genomen. Door Omrin – nog steeds eigendom van alle 31 Friese gemeenten – en vooral door het college van Gedeputeerde Staten (GS).

afval.jpg