Voorbereiding landelijk congres

Sent: Tuesday, September 09, 2008 9:07 AM
Subject: voorbereiding GL Fryslan op landelijk congres GL 22 november 2008

Beste GroenLinkse Friezen en Friezinnen,

Zoals jullie in het GroenLinks Magazine van juli/aug hebben kunnen lezen is er op 22 nov. een landelijk Congres. In het verleden is (vaak tijdens de Congressen, of in de reis er naar toe) gebleken dat er behoefte bestond bij de deelnemers uit Friesland aan een meer gemeenschappelijke voorbereiding ( indienen van amendementen, visieontwikkeling, standpuntbepalingen etc.) Het GL provinciebestuur heeft mij gevraagd om deze voorbereiding voor de afvaardiging uit Friesland te organiseren. Dit ook al omdat blijkt dat de voorbereiding door de afdelingen niet of beperkt plaats vindt.

In verband met de locatie stel ik voor de aanmeldingen af te wachten (bij arijnbeek@orange.nl ) en na inventarisatie van de reacties, tijd en plaats te bepalen. Het voorstel is om in week 37 (van 8/9 tot 14/9) bij elkaar te komen voor deze eerste voorbereidingsbijeenkomst.

Tijdpad:

  1. 13 sept. Deadline indienen van amendementen.
  2. 27 sept. Regiobijeenkomsten (voor Friesland) in Zwolle.
  3. 04 okt. Deadline indienen voor decennium doelen en gewijzigde amendementen.
  4. 18 okt. Amendementendag.
  5. 22 okt. Sluiting aanmelding congres.
  6. 22 nov. Toekomstcongres en viering van het 18 jarig ( sind 24/11-1990) bestaan GL in Tilburg.

In verneem graag jullie reactie, ook als die afwijzend is !

Vriendelijke groeten,

André Rijnbeek, partijraadslid
arijnbeek@orange.nl