Openbaar vervoer voor mbo-scholieren

bus.jpgAls gevolg van de invoering van de ov-chipkaart dreigde in Nederland een verhoging van de tarieven in het openbaar vervoer. Onder andere de 16- en 17-jarige scholieren die lange afstanden afleggen van huis naar middelbaar beroepsonderwijs (mbo), dan wel hun ouders, dreigden daardoor extra uitgaven opgezadeld te krijgen. Vandaar dat ten provinciehuize in Fryslân een kortingsregeling voor hen was bedacht. Maar de invoering van de ov-chipkaart is – voor de zoveelste keer – vertraagd. Toch bespraken Provinciale Staten van Fryslân op 17 september 2008 een kortingsregeling voor 16- en 17-jarigen die naar het mbo gaan. Om de schoolkeuze gunstig te beïnvloeden, volgens het college van Gedeputeerde Staten. Die regeling zou nog dit schooljaar van kracht moeten worden. Maar de schoolkeuze is uiteraard al gemaakt!
Vandaar dat GrienLinks-statenlid Irona Groeneveld ervoor pleitte, de regeling volgend schooljaar in te laten gaan.

Maar dan wel met volop voorlichting in januari 2009, in combinatie met de voorlichting van mbo-scholen aan potentiële leerlingen (en hun ouders/verzorgers). Alleen op die manier kan volgens Groeneveld met deze kortingsregeling (een korting van circa een tientje per maand, oftewel honderd euro per schooljaar) de schoolkeuze gunstig worden beïnvloed.

De collegepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie lieten zich niet door Groeneveld overtuigen. Ze hadden meer oor naar het argument van gedeputeerde Piet Adema (CU), dat het niet aannemen van een kortingsregeling richting de landelijke politiek in Den Haag een verkeerde indruk zou wekken. Want ook in ‘Den Haag’ wordt gepraat over een (landelijke) kortingsregeling voor 16- en 17-jarigen.

Uiteindelijk ging Irona met de collegefracties mee, omdat ze het signaal richting ‘Den Haag’ van belang vond. “Maar noem het dan niet een middel om de schoolkeuze te beïnvloeden”, want die keuze is dit schooljaar immers al gemaakt.