Friese gemeenten over de Omrin-afvalverbrandingscentrale

GrienLinks had in maart 2008 bij alle Friese gemeenteraden aangedrongen op een
nieuwe aandeelhoudersvergadering van Omrin, om het plan voor de bouw van een
afvalverbrandingscentrale bij Harlingen te heroverwegen. Alle 31 Friese gemeenten
zijn namelijk aandeelhouder van Omrin, de handelsnaam voor Afvalsturing Friesland
NV. Diverse gemeenten reageerden snel, namelijk met een ontvangstbevestiging. Later
volgden inhoudelijke reacties. Die vertraging was op zich begrijpelijk, want de
brief was gericht aan de gemeenteraden en die vergaderen nu eenmaal niet erg vaak.

Zelfs half september ontving GrienLinks nog een brief, van Boarnsterhim. Het was de
17e brief met een (min of meer) inhoudelijke reactie. De overige gemeenten stuurden
alleen een ontvangstbevestiging of een brief met een procedurele uitleg, of helemaal
niets. Van elk van de 17 brieven (briefjes, meestal) is een PDF-bestandje gemaakt, ook
te vinden in het ‘dossier’ over de plannen voor een afvalverbrandingscentrale van
Omrin bij Harlingen.

De GrienLinks-fractie was zo sportief, een kopie van de brief aan de gemeenteraden
aan de Omrin-directie te sturen. Die reageerde binnen twee weken met een brief aan
al die gemeenteraden, zonder overigens van hun brief een kopie naar GrienLinks te
sturen. Die ontvingen we later wel weer als bijlage bij sommige brieven van de
gemeenten… Die Omrin-brief zit ook bij deze PDF-bestanden, als: ‘Reactie Omrin op
brief statenfractie GrienLinks’.

Kopiën van de diverse brieven staan hieronder
reactie-omrin-op-brief-statenfractie-grienlinks.pdf
wunseradiel-aan-grienlinks.pdf
weststellingwerf-aan-grienlinks.pdf
tytsjerksteradiel-aan-grienlinks.pdf
terschelling-aan-grienlinks.pdf
sneek-aan-grienlinks.pdf
smallingerland-aan-grienlinks.pdf
skarsterlan-aan-grienlinks.pdf
opsterland-aan-grienlinks.pdf
ooststellingwerf-aan-grienlinks.pdf
nijefurd-aan-grienlinks.pdf
leeuwarden-aan-grienlinks.pdf
kollumerland-aan-grienlinks.pdf
het-bildt-aan-grienlinks.pdf
harlingen-aan-grienlinks.pdf
dongeradeel-aan-grienlinks.pdf
boarnsterhim-aan-grienlinks.pdf
wymbritseradiel-aan-grienlinks.pdf