Fryslân moat gentechfrij bliuwe

Parseberjocht, 2 oktober 2008

phytophthora_infestans_bij_parel.jpgProeffjilden foar genpiepers by Dokkum en Marrum?

LJOUWERT – GrienLinks hat it kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân hjoed frege om in stânpunt yn te nimmen oangeande “gen-jierappels”. Dit nei oanlieding fan it berjocht yn de Ljouwerter krante fan 1 oktober, pagina 2, dat BASF Plant Sciences fan it ministearje fan VROM in fergunning krigen hat foar it opsetten fan proeffjilden yn de omkriten fan Dokkum en Marrum foar ierappels dy’t genetysk feroare binne. BASF wol in phytophtorafrije setmeeljierappel kweken. Phytophtora is in beruchte skimmelsykte fan jierappels.

GrienLinks is tige skruten foar genetyske wiziging fan lânbougewaaks bûten
it laboratoarium, omdat it yn ikkerbougebieten wierskynlik maklik liede kin
ta minging fan gewaakssoarten: genetyske jierappels kinne maklik tusken
net-genetyske jierappels bedarje. In protte boeren wolle dat net en puer
biologysk wurkjende boeren binne ekstra kwetsber: dy kinne harren
eko-keurmerk ferlieze. Sy meie harren gewaaks net mear as “biologysk”
ferkeapje, as dêr genetysk oanpast gewaaks tusken sit.

Irona Groeneveld: “Deze proefvelden zijn naast een probleem voor de boeren
in het gebied ook nog overbodig, want biologisch aardappelteler Niek Vos uit
de Noordoostpolder
heeft al – zonder genetische modificatie – een
phytophtorabestendige aardappel gekweekt, de ‘Bionica’. Het Louis
Bolkinstituut onderzoekt op dit moment de grootschalige toepassing van de
aardappel. Wat ons betreft roept Fryslân zichzelf uit tot gentechvrije
provincie, zoals Culemborg zichzelf in 2004 heeft uitgeroepen tot
gentechvrije gemeente. Laat je proefvelden toe, dan betekent dat voor
omliggende gentechvrije bedrijven het risico dat genetisch gemanipuleerd
materiaal zich vermengt met het eigen zaaigoed. Dat willen we niet. Ik wil
weten of het college van Gedeputeerde Staten ook middelen tot zijn
beschikking heeft om hierop invloed uit te oefenen. “

Vragen aan gedeputeerde Andriesen:

1)Is it kolleezje op de hichte fan it berjocht yn de L.C. fan 1 oktober 2008, pagina 2: “Veld met genpiepers bij Dokkum en Marrum”?
2)Kloppet it, dat it ministearje fan VROM oan BASF in fergunning ferliend hat foar dizze fjildproeven?
3)Is dêrby ek sjoen nei de potinsjele ynfloed fan dizze fjildproeven op kavels yn de omkriten, dêr’t nèt wurke wurdt mei “gentechnology”?
4)Kin BASF al los mei de neamde fjildproeven, of binne der ek noch oare, bygelyks gemeentlike of provinsjale fergunnings nedich?
5)Kinne jo sizze oft der foar dizze proeffjilden ek in NB-wet-fergunning oanfrege wurde moat?
6)Sa ja, hawwe DS dy oanfraach dan al ûntfongen?
7)Wat is it stânpunt fan DS oer ditsoarte proeffjilden yn ús lânbouprovinsje.
8)Binne jo ree om Fryslân as “gentechfrije lânbouprovinsje” út te roppen?

2 antwoorden op “Fryslân moat gentechfrij bliuwe”

 1. Beste meneer of mevrouw Verlinden,
  ik weet niet precies of GroenLinks landelijk begrip heeft getoond voor het feit dat procesrecht werd afgeschaft in 2005 En wat GroenLinks wel of niet gedaan heeft in 2002.
  Ik ben sinds 2003 gekozen volksvertegenwoordiger hier in Fryslan voor GrienLinks in Provinciale Staten. en wij zijn gewoon de Friese afdeling van GroenLinks. En wat ik wel weet, is wat GrienLinks hier in Fryslan wil, namelijk: geen gentech. Want dat hebben we niet nodig en bovendien betekent dat heel wat voor omliggende boeren, zowel gangbaar als biologisch. Maar de provincie gaat daar maar in beperkte mate over. Dus dat wat we kunnen, moeten we doen, vind ik. Overigens zijn we in de aandacht voor biologisch boeren heel consequent geweest, kijk onze standpunten er maar op na.
  Voor uw informatie: met name de PvdA heeft hier de sleutel. Zij zeggen zeer duurzaam te zijn, maar de Gedeputeerde wil geen extra aandacht voor biologisch boeren omdat de gangbare boeren steeds duurzamer worden en dat moet beloond, vindt ze. Misschien is het een idee om ook eens met de PvdA te gaan praten: zij zitten én in de coalitie én ze hebben 12 zetels. En zoals u weet: de meerderheid telt……

 2. Ls.,
  Waarom heeft GroenLinks in 2005 begrip getoond dat het procesrecht van een ieder de zogeheten actio popularis
  werd afgeschaft waardoor de koningin nu overal gentech kan laten telen? Waarom heeft GroenLinks hun
  achterban niet betrokken noch geinformeerd toen op 1 januari 2002 de Raad van Advies bij de controleorganisatie SKAL
  van het privaatkeurmerk EKO werd ingeruild voor multinationals? Wie is GrienLinks eigenlijk?

Reacties zijn gesloten.