Fryslân moat gentechfrei bliuwe.(vervolg)

Het ministerie van VROM heeft toestemming gegeven voor het toevoegen van twee extra locaties waarop de kleinschalige werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verlaagd amylose gehalte en met resistentie tegen de aardappelziekte Phytophthora infestans kunnen worden uitgevoerd.
De extra locaties zijn gelegen in de gemeenten Dongeradeel (in de omgeving van Dokkum) en Ferwerderadiel (in de omgeving van Marrum).
Tekst van dit besluit
Bezwaar maken tegen dit besluit

EU overweegt genteeltvrije regio’s
PARIJS – De EU overweegt om genteeltvrije regio’s toe te staan. Het huidige verbod op zulke zones moet nog eens goed worden bekeken, concludeerden ministers van Milieu van de 27 EU-landen vrijdag tijdens informeel beraad.

FNP, SP en GroenLinks hielden op donderdag 18 september 2008 een informatiebijeenkomst over gentechnologie in de Lawei.
Verslag van de bijeenkomst

aardappels.png