Actievoerders gezocht

UPDATE 17-12-2008
Foto’s van de actie die we samen met de actiegroep Afvalverbrander Nee hebben gevoerd op 12 december 2008. We demonstreerden voor de deur van de Wierde in Oudehaske, waar de aandeelhouders een vergadering hadden.
Tevergeefs, want de wethouders trokken hun funeste plannen niet in, waardoor de milieuvergunning op 16 december 2008 definitief door GS is verstrekt.
omrin1.jpg

omrin221.jpg

0mrin3.jpg

Beste GroenLinkser!
Vrijdag 12 december houdt Omrin zijn aandeelhoudersvergadering. GS heeft nog steeds geen definitieve milieuvergunning afgegeven voor de REC in Harlingen. Dus kunnen we nog steeds aandringen op het maken van een andere keuze bij Omrin. Zie ook het artikel in de bijlage. (geplaatst op Liwwadders en in het Friesch Dagblad)
We zoeken mensen die het leuk vinden om GroenLinks/GrienLinks daar zichtbaar te maken door actie te voeren. De bedoeling is om vanaf 13.30 bij de Wierde in Oudehaske te staan met spandoeken om de aandeelhouders (wethouders van de gemeenten) te laten zien dat het nog steeds niet een gelopen race is. Dat er nog mogelijkheden zijn om een andere keus te maken. De aandeelhoudersvergadering begint om 14.30, dus het is maar een uurtje.
Wie o wie vindt dat leuk en meldt zich aan? Drie is al genoeg!!
Er is op de fractiekamer op het provinciehuis al een mooie grote banner (geel) met GROENLINKS erop.
Melden bij: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805.
Vriendelijke groet,

Namens de statenfractie,
Irona Groeneveld, fractievoorzitter
Sanne van Wees, fractiemedewerkster
Bijlage