Verslag ALV 9 dec. 2008

Foto’s en verslag van de Algemene Leden Vergadering van 9 december 2008.

de-vergadering.jpg


Tijdens de ALV 9 december 2008 werd de ondersteuning van de afdelingen in de aanloop naar de verkiezingen besproken. Het kaartje met de indeling in gemeenten lag op tafel omdat we gekeken hebben hoe afdelingen van GroenLinks elkaar kunnen versterken. Het bestuur gaat een ronde doen langs de afdelingen om dit te bespreken. Daarom had het bestuur de afdelingen geclusterd. Wat in feite neerkwam op herindelen. Dat blijft gezellig, want wat is er leuker dan de vraag wie met wie wil…

De GrienLinksers waren er snel uit:

NO: Schier, Ameland, Kollumerland, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Achtkarspelen, Tytjerksteradiel (r), 6 januari 2009

NW: Terschelling, Vlieland, ’t Bildt, Littenseradiel, Franekeradeel (r), Harlingen (r), Menaldumadeel (r), 21 januari 2009

Mid: Boarnsterhim, Leeuwarderadeel, Leeuwarden (r), 6 januari 2009

ZW: Wunseradiel, Wymbritseradiel, Bolsward (r), Sneek(r), Nijefurd (r), 21 januari 2009

ZO1: Gaasterlan-Sleat, Lemsterlan, Skarsterlan, Heerenveen (r), 12 januari 2009

ZO2: Smallingerland (r), Opsterland, Ooststellingwerf (r), Weststellingwerf (r), 12 januari 2009

De afdelingen met een (r) hebben een of meer zetels in de raad.

Alle leden krijgen nog bericht over deze bijeenkomsten.

Na de pauze werden de financiën afgehandeld. Rudy Gnodde (bestuurslid Leeuwarden) meldde samen met Marcia Dijkstra dat DWARS Fryslan een doorstart krijgt in januari.

Irona Groeneveld (fractievoorzitter statenfractie) deed verslag van waar de fractie mee bezig is(zie ook de items op deze website). En verschillende leden meldden wat er in hun afdeling gebeurde. Dat varieerde van het melden van een duurzaam initiatief in Ooststellingwerf tot een vraag over de afvalverbrander uit Harlingen.

De uitwisseling op de ledenvergadering werkt altijd inspirerend.

het bestuur

Het bestuur
irona-retze-roel.jpg

Retze-Irona-Roel
ironadoetverslag.jpg

Irona doet verslag
marciadijkstraenrudygnodde.jpg

Marcia Dijkstra en Rudy Gnodde (DWARS)
clusteringafdelingen

Clustering afdelingen
overlegbestuur-fractie.jpg

Overleg bestuur-fractie