GrienLinks: Stoppen met gas- en zoutwinning

saltlyts.jpg Persbericht
GrienLinks: ‘Hand aan de kraan’ bij
gas- en zoutwinning niet verantwoord


Leeuwarden – De statenfractie van GrienLinks vindt de methode ‘hand aan de kraan’ bij gas- en zoutwinning onder de vaste wal en onder de Waddenzee niet verantwoord. Geodeet ir. Adriaan Houtenbos concludeert namelijk in zijn rapport ‘Bodemdaling NW-Friesland 1976-2008’ dat de daling van de bodem na het stopzetten van de gaswinning door Vermilion in Noordwest-Friesland nog een hele tijd doorgaat en dat die daling veel groter is, c.q. wordt, dan door de gebruikte theoretische modellen was voorspeld.
Tekst van de vragen van GrienLinks aan Gedeputeerde Staten.

salt.jpg

De zoutwinning vindt plaats in hetzelfde gebied, met ook een veel snellere bodemdaling dan was voorzien. Frisia Zout wil de zoutwinning zelfs uitbreiden in oostelijke richting (onder de vaste wal in de omgeving van Sint Annaparochie) en/of in westelijke richting (onder de Waddenzee pal ten westen van de havenmond van Harlingen).

De GrienLinks-fractie heeft daarom vandaag aan Gedeputeerde Staten van Fryslân gevraagd, hun standpunt te wijzigen ten aanzien van gas- en zoutwinning in Noordwest-Friesland en onder de Waddenzee. GS hebben op 18 december in een brief aan Provinciale Staten kenbaar gemaakt, Frisia Zout te zullen vragen de mogelijkheden van zoutwinning onder het Wad nader te onderzoeken (om vervolgens de zoutwinning onder de vaste wal te stoppen). Dit was een volgens GrienLinks puur een politiek signaal, want Frisia Zout was (en is) al bezig met zo’n onderzoek.

GrienLinks vindt het een verkeerd signaal richting de rijksoverheid, die de vergunningverlener is voor gas- en zoutwinning. Gezien de conclusie van de Commissie Veerman, dat de zeespiegelstijging deze eeuw kan oplopen tot 1,30 meter (in plaats van de door IPCC geschatte 58 centimeter) én gelet op de conclusies van ir. Houtenbos over doorgaande bodemdaling na het dichtdraaien van de kraan, vindt GrienLinks dat gas- en zoutwinning in Noordwest-Friesland én onder het Wad snel gestaakt moeten worden.
De fractie wil hierover in debat met Gedeputeerde Staten, die volgens GrienLinks een wetenschappelijk ongefundeerd standpunt hebben ingenomen t.a.v. zoutwinning onder het Wad.