Uitkomst spoeddebat Nuon aandelen

nuon.jpg Provinciale staten van Fryslân komen niet terug op hun principebesluit uit 2000 om Nuon te privatiseren. Destijds was GrienLinks tegen. Nu is ook de SP tegen.
Lees artikel Leeuwarder Courant.

Wel werd een motie unaniem aangenomen van GrienLinks, SP, FNP en de VVD waarin Provinciale staten verlangen dat alvorens de Nuon aandelen worden verkocht er een vergadering wordt belegd waarin er een gedachtenwisseling komt met het College over de gevolgen.
Tekst van de motie

nuondebatpauze1.jpg

nuondebat-pauze

nuondebat-pauze2.jpg

irona.jpg

irona.jpg