GrienLinks: JSF slechte keus

gebroken-jsfje3.pngGrienLinksers in Fryslân hebben met verbijstering de ontwikkelingen rond de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF) gevolgd. Wij pleiten tegen de aanschaf van de JSF. Daar zijn heel veel redenen voor. Met als eerste punt voor Fryslân: het lawaai.

1. Geen aantasting van de leefbaarheid in Fryslân

Zoals het nu lijkt, produceert de JSF véél meer geluid dan de F 16. Meer dan is toegestaan volgens de milieunormen. Het administratief spreiden van het geluid (alleen de gemiddelden tellen, niet de piekgeluiden!) vinden wij onacceptabel.

Hebben we wel zoveel van dit soort gevechtsvliegtuigen nodig?
Wat bezielt Defensie om te pleiten voor het aanschaffen van zo’n 85 gevechtsvliegtuigen? Waren we niet bezig met een andere inzet van onze krijgsmacht? Meer gericht op vredestaken? De JSF is een aanvalsvliegtuig. Geschikt om te vechten tegen een vijand die hoog ontwikkeld is. Bij vredesoperaties heb je juist transporthelikopters en transportvliegtuigen nodig.

We weten niet wat we kopen!
De volgende vraag is: moeten we een ander vliegtuig op korte termijn en welke dan? Toen er in 2000 in beginsel gekozen werd voor de JSF moest, die nog helemaal ontwikkeld worden. En nog steeds is er geen definitief prototype van het vliegtuig klaar. Andere vliegtuigproducenten komen met betere aanbiedingen. De Saab Grippen bijvoorbeeld is stiller, schoner en zorgt voor meer werkgelegenheid. Waarom kiest Defensie dan toch voor de JSF van Lockheed?

Wat willen we dan wel?

GrienLinks kiest voor een kleiner aantal straaljagers. Een toestel dat aan onze eisen voldoet en klaar is als we het kopen, van de plank dus. In de eerste plaats en in het algemeen dus die zaken kopen waaraan bij vredesoperaties en hier thuis behoefte is.

Ondertussen volgen de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. Obama wil in 2010 al 55 miljard bezuinigen op defensie. Niet op personeel, maar op materieel. De JSF-lobby maakt overuren. Ook Groot-Brittannië aarzelt.

Op maandag 9 februari komt de commissie Defensie van de Tweede Kamer kijken naar de situatie ter plaatse in Fryslân. (14.00 uur Dorpshuis Nij Franjum in Marssum, Franjumbuorsterpaed 12, 9034 GZ )

Een grote kans voor iedereen in Fryslân om aan de Tweede Kamerleden duidelijk te maken hoe we over de JSF denken. GrienLinks zal daar ook zijn en van zich laten horen!

Irona Groeneveld, Statenlid GrienLinks Fryslân

Johan Harms, raadslid GrienLinks Menaldumadeel

Gerben Hoogterp, raadslid PAL GroenLinks Leeuwarden

gebroken-jsfje2.png