GrienLinks Fryslân in actie tegen JSF bij werkbezoek TK

vz-dorpsbelang-majsf-marssum.jpg Op maandag 9 februari 2009 bezocht de Tweede Kamercommissie Defensie, Fryslân om te kijken en te luisteren naar de effecten die de aanschaf van de JSF zal hebben op de leefbaarheid in Fryslan. Als de JSF wordt aangeschaft, vervangt hij de huidige F-16’s. De F-16’s oefenen vanaf vliegbasis Leeuwarden en vliegen van Leeuwarden naar de Waddenzee. Marssum ligt in de aanvliegroute.

GroenLinksers van Leeuwarden, Menaldumadeel en van de statenfractie kwamen naar Marssum om te pleiten tegen de aanschaf van de JSF. Irona Groeneveld en Johan Harms boden de voorzitter van de delegatie van de kamercommissie, Krista van Velzen, oordopjes aan tegen de herrie.
De kamercommissie bezocht een aantal huizen in Marssum die dreigen te worden afgebroken als de JSF wordt aangeschaft. Dit is nodig omdat de JSF drie maal zoveel geluid lijkt te gaan maken dan de F-16. Amerikaanse cijfers geven dit aan .
De Groenlinksers meldden dat het ‘administratief spreiden van het geluid’ (piek en dalgeluiden worden gemiddeld weergegeven over een jaar) niet moet mogen.

Contact: Irona Groeneveld: 06 30899532

jsf-demo-marssum.JPG

vlnr: Piet vd Wal, Irona Groeneveld, Isabelle Diks, Johan Harms
jsf-marssum2.jpg

De dames en heren van de Tweede Kamercommissie horen de klachten aan van een dorpeling