Bedrijventerrein Quatrebras nog onzeker

Minister Kramer gaat noodzaak bedrijventerrein onderzoeken.

quatrebas.jpg

Quatrebras

De toezegging van de minister gaat over het geplande bedrijventerrein Quatrebras tussen Hurdegaryp, Noardburgum en Burgum in Friesland. De Grontmij gaat nut en noodzaak van dit terrein (23 ha.) onderzoeken aan de hand van de zogeheten SER-ladder. Als blijkt dat dit bedrijventerrein niet aan de SER-ladder voldoet, dan zal de minister dit bedrijventerrein tegenhouden, beloofde de minister donderdag aan de Tweede Kamercommissie voor VROM. GroenLinks-Tweede Kamerlid Ineke van Gent: “Ik kan me niet voorstellen dat dit bedrijventerrein aan de SER-ladder voldoet, dus ik houd de minister aan haar woord.” Van Gent is overigens sceptisch over de uitkomsten van het onderzoek door de Grontmij. “Want wiens brood men eet, diens woord men spreekt.” Met andere woorden: het is de vraag of de Grontmij het onderzoek volledig objectief zal uitvoeren én opschrijven.
Friese wouden

Tegelijkertijd zijn Van Gent en de GrienLinks-statenfractie teleurgsteld. PvdA-Kamerlid Roos Vermeij heeft namelijk geen kans gezien, haar fractie om te krijgen om een ‘groen’ alternatief voor de Centrale As nader te onderzoeken. Ook de minister is hier niet toe bereid. Haar argument: de Centrale As is al veel langer in voorbereiding dan de komst van Nationale Landschappen, waar de Centrale As doorheen zal snijden. Bijkomend aspect is, dat de minister de kernkwaliteiten van Nationale Landschappen nog nader moet omschrijven. “De besluitvorming over de Centrale As heeft plaats gevonden en is niet meer ter discussie”, zei de minister.

Dit geldt echter alleen voor het tracébesluit, want het provinciaal inpassingsplan Centrale As wordt pas eind dit jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Groen- en GrienLinks vinden het jammer, dat de minister dit punt niet aangrijpt om nog eens naar het totale plan te kijken. Op de vraag of er niet een relatie is tussen bedrijventerrein Quatrebras en de Centrale As, antwoordde de minister kort: “Nee.”