Notitie GS: Herindeling “Taakbewust toekomstbestendig”

gemeente.pngGrienLinks: provincie moet ook alternatieven voor herindeling overwegen
Op woensdag 4 maart 2009 besprak de commissie Boarger en Mienskip de notitie van Gedeputeerde Staten over herindeling “Taakbewust toekomstbestendig”. (PDF)
De commissie sprak breed het oordeel uit dat de notitie nog niet bespreekrijp was voor de Statenvergadering. Het werd gezien als een ‘eerste bespreking’ (PvdA). Hoe het verder gaat met de notitie is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het herindelingsontwerp uit de Zuidwesthoek mét zienswijze van GS voor 1 juli 2009 naar de minister moet worden gestuurd. GS heeft ook gezegd haar zienswijze aan PS te willen voorleggen. Dus dat wordt uiterlijk juni 2009. Zie ook het korte verslag van de B&M vergadering op 4 maart 2009.
Kortverslag.PDF

Irona Groeneveld van GrienLinks heeft het volgende ingebracht:

GrienLinks is niet blij met de notitie. Hij is veel te vaag. GS vindt dit (aan de ene kant), maar dat (aan de andere kant) kan ook. GS zegt: groter is niet altijd beter. Maar soms wel. In principe zijn gemeenten de baas. Maar soms ook niet. Provincie voert regie op verzoek van gemeenten. Maar soms ook niet. En er is geen provinciaal masterplan voor Fryslân. Maar Skârsterlân moet wel bij Heerenveen. En Gaasterlân –Sleat eigenlijk bij de 5 ZW-gemeenten.Organische samenhang is belangrijk. Maar wat dat is, wordt niet verteld.

Het College gaat met de notitie veel te veel er vanuit dat herindeling de vanzelfsprekende oplossing is voor het vergroten van bestuurskracht. Want daar is het allemaal mee begonnen: nadenken over bestuurskrachtige gemeenten. En is herindeling dan wel een goede oplossing? Wij vinden dat de provinciale rol is om ook na te denken over alternatieven voor herindeling. En bestuurskracht centraal te stellen, niet herindeling.

Wij maken ons zorgen over de uitspraak van GS dat met de herindeling in de Zuidwest hoek er geen blanco situatie meer bestaat in Fryslân. En dat er na de herindeling geen extreem grote verschillen mogen ontstaan tussen gemeenten. Dat betekent dat de Zuidwesthoek de maat der dingen wordt. Dat kan niet. Dat zet de boel op slot voor andere gemeenten. Wij vinden dat “van onderop” ook betekent dat er gelijkheid bestaat tussen de gemeenten. En niet dat de eersten de hele zaak vastleggen voor de rest van de provincie.

Wij willen van GS een betere uitwerking van de begrippen organisch. Wij verstaan daar onder dat er gebieden ontstaan die logisch aansluiten waar mensen werken, boodschappen doen, sporten en naar het ziekenhuis gaan. Wat vindt GS? En wij willen dus alternatieven voor herindeling. En wij vinden dat de herindeling in de Zuidwesthoek over de verkiezingen heen getild moet worden, zodat de inwoners van de gemeenten zich kunnen uitspreken over de voornemens.

Zie ook Dossier HERINDELING