Nog geen vergunning voor meer zoutwinning

saltlyts.jpg
GrienLinks: Over uitstel gas_ en zoutwinning: “Maak van uitstel afstel”

HARLINGEN/FRANEKER, 23 maart 2009 – Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) heeft op 19 maart besloten uitbreiding van gas- en zoutwinning in Noordwest-Fryslân uit te stellen in afwachting van nader onderzoek naar de bodemdaling. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht.

Een mooi gebaar onder druk van de bevolking en de politiek in de betrokken gemeenten, de provincie Fryslân en de Tweede Kamer. Maar daarmee is uitstel nog geen afstel, waarschuwen de raadsfracties van GroenLinks in Franekeradeel en Harlingen en de statenfractie van GrienLinks in de provincie Fryslân. Frisia Zout wil zelfs proberen voor de kust van Harlingen zout te winnen, als blijkt dat dit economisch rendabel kan. Met het gevaar dat ook Harlingen gaat verzakken, inclusief de zeedijken in de nabije omgeving.

In het belang van mens en natuur vinden de Groen- en GrienLinks-fracties dat zowel de gas- als de zoutwinning helemaal stopgezet moeten worden in Noorwest-Fryslân. GrienLinks-statenlid Irona Groeneveld: “Het is een te kwetsbaar gebied met het oog op de bodemdaling, de zeespiegelstijging (die ook sneller gaat dan was berekend), de toenemende zoute kwel, de van zoet water afhankelijke landbouw en het voor stortbuien gevoelige waterbeheer, om hier de risico’s nog verder te versterken met nóg meer gas- en zoutwinning.”

Zij merkt kritisch op over de regering: “Het ministerie van Economische Zaken is zelf partij in deze belangenstrijd, want de rijksoverheid verdient flink aan de gaswinning. Dat de minister – voorlopig – toch door de knieën is gegaan voor politieke druk is een gevolg van het aanhoudende verzet vanuit Noordwest-Fryslân en Fryslân. Het is nu zaak die druk op de ‘politieke ketel’ te houden, zodat de rijksoverheid eind dit jaar of begin volgend jaar helemaal afziet van meer gas- en zoutwinning”. Dit standpunt delen de Friese Groen- en GrienLinks-politici in Noordwest-Fryslân.

Uit de brief van het Min.Economische zaken
mer.png

Volledige brief EZ
Motie Zijlstra