GS niet open en transparant

omrin.jpg Open en transparant wilde GS zijn naar haar burgers toe. Dat lukt niet altijd bemerkte de GrienLinks fractie, als het over de REC (ReststoffenEnergieCentrale) in Harlingen gaat.
1.Stichting Afvaloven Nee, krijgt geen inzicht in de berekeningen van twee externe bureaus die betrekking hebben op de normen voor de uitstoot door OMRIN.
2.Waarom bestaat er geen overzichtelijk en inzichtelijk rapport van die twee bureaus?
3.Voor de bouwwerkzaamheden van de REC is niet een Natuurbeschermingswet-vergunning afgegeven. Dat was niet nodig buiten het broed_en trekseizoen. Nu de bouw door vertraging wel in het seizoen valt, schrijven GS in een brief aan OMRIN: “Geen probleem”
Fractievoorzitter Groenveld: ”Hoezo geen probleem? Waar is de uitleg of het onderzoek? Alle besluiten moeten navolgbaar zijn voor de burger”
Volledig persbericht 26-3-09.
Schriftelijke-vragen-grienlinks-inzake rapporten.
Schriftelijke-vragen-grienlinks-natuurbescherming.