Een auto voor de gedeputeerde

hans-konst.jpg
“Woensdag 22 april is in de Staten de duurzaamheidsnota behandeld. Irona Groeneveld had gelezen in een interview met Piet Adema in 2007 dat, als hij gedeputeerde zou worden, hij als eerste een hybride (elektrisch/benzine) auto met een pompeblêd achterop zou aanschaffen. Piet Adema is al twee jaar gedeputeerde en die hybride auto (of zelfs een op aardgas) moet nu nog steeds komen….

Meer over DE AUTO:

In de duurzaamheidsnota staat dat het college ‘indien mogelijk’ aardgasauto’s zal aanschaffen.
Irona Groeneveld vond dit onvoldoende. Ze diende, samen met de VVD (!) een motie in om dat ‘indien mogelijk’ om te zetten in ‘zeker’. En om het college te motiveren NU een beslissing te nemen over milieuvriendelijke auto’s, bood ze het college (plus chauffeurs, inkopers, statenleden, ambtenaren) de mogelijkheid een proefrit te maken in een hybride auto.
Op 13 mei (de volgende statenvergadering) staat er de hele dag een hybride auto voor de deur van het provinciehuis. ”
Foto: Fractievz Irona Groenveld; Gedeputeerde voor Duurzaamheid Hans Konst

hybride.jpg

Inbreng GrienLinks bij de Duurzaamheidsnota
2de termijn te lezen vanaf 27-april 2009 (archief Provincie)