‘Fair Trade’ provincie Fryslân

fair-trade-logo.jpg
Fair Trade belangrijk punt in de Staten, maar…..

In 2006 heeft GrienLinks al geprobeerd de Staten en GS te overtuigen van het feit dat Fair Trade (met het Max Havelaar én EKO keurmerk) de meest groene en solidaire koffie is. Toen waren GS ons te snel af: de koffie was al aanbesteed en gegund aan Douwe Egberts (zonder Fair Trade keurmerk). En vergis je niet, het gaat om zo’n 750 ambtenaren en die drinken heel wat koffie!

coffee.png


Nu de duurzaamheidsnota op 22 april 2009 aan de Staten voorlag, probeerde GrienLinks het opnieuw. Met de FNP, de ChristenUnie en de SP. En nu ook samen met de PvdA (in 2006 nog tegen). Maar simpel is het nog steeds niet. Want hoewel er dus een meerderheid in de Staten uitsprak vóór een ‘Fair Trade provincie’ te zijn, hoe krijg je dat dan vervolgens voor elkaar?
Er zijn twee sporen: de provincie moet, vindt Irona Groeneveld, kiezen voor Fair Trade op alle gebieden. Dus in de nota ‘duurzame bedrijfsvoering’ (komt in september 2009 uit) moet uitgewerkt worden hoe de provincie dat gaat doen. Er is een motie aangenomen met een opdracht daarvoor aan GS, maar de toezeggingen van de gedeputeerde laten nog wel wat vraagtekens open hoe dat er precies uit zal gaan zien. Wel zegde hij toe, dat deze nota op tijd is voor het aanbesteden van de zaken die nodig zijn in het oude nieuwe provinciehuis. : Lees de aangenomen motie

En een ander plan is van Ate de Jong van Tûmba (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, het COS). Hij stelt voor dat de provincie geld inzet (30.000 euro) om alle gemeenten in Fryslân enthousiast te maken om voor Fair Trade producten te kiezen. Ook voor dit plan bestond een meerderheid in de Staten. Maar, aldus de PvdA en de CDA-fracties, het geld moest uit het SIF komen. Het SIF is een fonds waar aanvragen voor subsidies op sociaal gebied ingediend kunnen worden. GS beslist of dat geld wordt toegekend of niet. En hoewel Irona Groeneveld nog probeerde de toezeggingen wat ‘harder’ te krijgen, meer zat er niet in. Dus ook dit plan is, ondanks de meerderheid vóór, (nog) niet gehonoreerd met geld.

Zoals gezegd: simpel is het nog niet.