GrienLinks stemt tegen project in New York

100px-seal_of_new_york_city.png
Op de agenda van de statenvergadering op 22 april stond een voorstel voor een Friese bijdrage aan een festival in New York vanwege het 400 jarig bestaan van New York. Doel is om de banden aan te halen en netwerken uit te breiden. GrienLinks heeft tegen dit voorstel gestemd. Irona Groeneveld: ”Wij worden hier als fractie een beetje iebel van. We gaan niet zomaar 337.000 euro voor een soort van handelsdelegatie uitgeven. We hebben hier in Fryslân zelf (op sociaal en duurzaam gebied) genoeg te doen.”

Uit het voorstel: “De Friese inbreng bestaat uit het uitbrengen van een zowel Nederlandstalig als Engelstalig boek over 400 jaar Fries – Amerikaanse betrekkingen, een stevige inbreng op het Watercongres, de oprichting van een Fryslân House in New York en deelname aan en profilering van culturele activiteiten op het festival op Governors Island. Ingezet wordt op zowel het bereiken van structurele effecten, zoals dat gebeurt met de uitgave van het boek en de oprichting van het Fryslân House als op het aanboren en benutten van nieuwe kennis en netwerken.”
Ad van de Kolk van de SP kreeg de toezegging dat er aandacht besteed zou worden aan de positie van de ‘native Americans’, de indianen. Dit steunde Irona van harte. Toch stemde GrienLinks tegen het voorstel. Het voortdurend inzetten op het ‘vermarkten van Fryslân’ wordt de fractie te veel. Irona: “Het is te veel buitenkant en er wordt te weinig op de inhoud ingezet. Als de provincie zo’n grote mond heeft over wereldburgerschap, zien we dat liever inhoudelijk beter ingevuld, dan met zo’n handelsdelegatie naar Amerika.”

300px-brooklyn_bridge_-_new_york_city.jpg