Verkoop Nuon aan Vattenfall: alleen GrienLinks en SP voor behoud basisvoorziening.

nuon.jpgBij de bespreking in de commissievergadering van PS in Fryslân op 3 juni 2009 van de verkoop van NUON aandelen aan energiereus Vattenfall pleitten alleen GrienLinks en de SP ervoor een basisvoorziening als energie niet te verkopen.
De overige partijen sloegen die discussie helemaal over – voor hen was verkoop een gegeven – en hadden het alleen over hoe het geld nou besteed moest worden.
Een van de argumenten van GrienLinks om tegen de verkoop te zijn, is dat we de zeggenschap over energie niet uit handen willen geven.
Zowel het college als de meeste statenfracties vinden die zeggenschap op dit moment onvoldoende. “Als aandeelhouder krijgen we niets voor elkaar. Er wordt niet gezamenlijk opgetreden” zeiden zowel Johannes Kramer (FNP) als Remco van Maurik (PvdA). Tegelijk prezen ze de gedeputeerde dat er zo goed samengewerkt was om deze verkoopdeal er uit te slepen. En Galema constateerde vergenoegd: “Noord-Holland gaat ook verkopen, nu ze merken dat ze geïsoleerd staan.”

Toen Galema zich eveneens tevreden toonde over de samenwerking, werd het Groeneveld te veel. “Het is wel opvallend: de aandelen moeten verkocht omdat er niet wordt samengewerkt. Toen wij als Fryslân (op initiatief van GrienLinks) aan de andere aandeelhouders voorstelden een duurzaamheidsplan voor NUON op te stellen om NUON duurzamer te krijgen, lukte het niet om de aandeelhouders op een lijn te krijgen, nee, maar nu er geld te halen valt lukt het opeens wel!”. Op woensdag 10 juni 2009 wordt de definitieve beslissing genomen over de NUON aandelen tijdens een Provinciale Statenvergadering. De inbreng van GrienLinks is hier te lezen.