Machtsstrijd verdeelt CDA en PvdA

ernst.jpg Het is al acht jaar geleden – in 2001 – dat de meerderheid van Provinciale Staten het principebesluit nam om de Friese NUON-aandelen te verkopen. Woensdag 10 juni zou dit besluit definitief worden genomen door de Friese Provinciale Staten en woensdag 17 juni moet het worden bekrachtigd in een aandeelhoudersvergadering van NUON. Daarom is het verbazingwekkend, dat de collegepartijen na acht jaar, vlák voor de deadline, nog onenigheid kregen over hoe met de miljardenopbrengst om te gaan. Het gevolg was dat het college van Gedeputeerde Staten bijna zou aftreden, zo liet CDA-gedeputeerde Sjoerd Galema althans doorschemeren voor de microfoon van Omrop Fryslân.
“De steaten gedrage harren as in boere-arbeider dy’t ynienen de lotterij wint en yn panyk rekket, omdat er net wit wêr’t er mei al dat jild hinne moat”, zei een ooggetuige een dag later. GrienLinks heeft in deze heikele kwestie een relatief makkelijke positie. De GL-statenfractie heeft zich voortdurend verzet tegen verkoop van NUON en heeft dat woensdag 10 juni ook weer gedaan. “Energie is een basisvoorziening”, vindt fractievoorzitter Irona Groeneveld, “het commerciële gedoe van NUON en andere energiemaatschappijen gaat alleen maar ten koste van de consument, die niet zonder energievoorziening kan. Daarbij is er in de samenleving én in de Tweede Kamer twijfel ontstaan over de voordelen van de privatisering van publieksdiensten. Ook bij belangrijke mensen binnen de PvdA, zoals Herman Tjeenk Willink, vicevoorzitter van de Raad van State. Toch niet de minste….”

Haar alternatief: “ Dring er bij het Rijk op aan (net zoals het VNO/NCW dat doet) om als overheid weer verantwoordelijkheid te nemen voor basisvoorzieningen zoals energie.”

De machtsstrijd tussen de collegefracties CDA en PvdA wordt dezer dagen achter de schermen voortgezet. PvdA-fractievoorzitter Bert Versteeg heeft al gemeld, dat hij de fracties van FNP en VVD erbij wil betrekken, omdat die samen met de PvdA een amendement hebben ingediend over hoe om te gaan met de opbrengst van de verkoop van NUON. De PvdA wilde woensdag hooguit 164 miljoen euro uit het ‘NUON-fonds’ halen om te benutten voor “de begroting”. “De hoofdsom” van ongeveer 1 miljard euro moet als het ware op de bank worden gezet, zodat de rente kan worden benut voor de begroting. CDA-fractievoorzitter Ad van der Ham noemde een bedrag van 400 miljoen euro, een fors verschil van 236 miljoen.

Het aloude gezegde “geld maakt niet gelukkig” ligt nu wel heel erg voor de hand. ’t Zal vermoedelijk uitdraaien op één of ander ingewikkeld compromis, ten behoeve van het in stand houden van het al decennia bestaande verstandshuwelijk van CDA en PvdA, die samen de meerderheid hebben in de Friese Staten. Wordt vervolgd, dinsdagmiddag 16 juni vanaf 17.00 uur aan de Snekertrekweg 1. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune.
Het verhaal van Jan Arendz

dsc03236.JPG FNP, SP en GrienLinks in overleg tijdens de schorsing
dsc03233.JPG
dsc03235.JPG

Wachtende gedeputeerden, ambtenaren en
statenleden verpozend in de statenzaal
tijdens het overleg tussen de coalitiepartijen
dsc03239.JPG

De publieke tribune met insprekers uit Donkerbroek over de N381 loopt leeg, nadat ze ‘naar huis zijn gestuurd’ na drie uur wachten
De insprekers wachten op de commissievergadering LLW die ’s avonds
om 18.00 uur zou beginnen. De N381 is de weg richting Drenthe, via Donkerbroek.
Die moet aangepast en de discussie gaat over de verschillende tracés.

dsc03242.JPG

Inspreker in de wacht