“Herindeling” in de commissie

gemeente.png Op woensdag 17 juni werd in de commissievergadering de ‘herindeling’ behandeld. Er waren in de eerste ronde erg veel kritische vragen. Vooral de PvdA, GrienLinks, FNP en SP bevroegen de gedeputeerde… Inbreng GrienLinks

o.a. op het oordeel van GS op onderbouwing van deze fusie (want dat moet GS beoordelen volgens de wet Arhi), op de grootte van de nieuwe gemeente (80.000 inwoners), op het proces om te komen tot draagvlak (want in twee van de gemeenten is veel reboelje ontstaan), op regionale inpassing (welke invloed deze fusie heeft op de rest van de gemeenten in Fryslân). Ook waren er zo’n 8 insprekers, vooral uit Nijefurd en Wunseradiel, en een socioloog die de vloer aanveegde met de notitie die ten grondslag ligt aan het fusieproces. De volle publieke tribune liet met applaus verschillende keren horen dat ze het met een spreker eens waren.

De gedeputeerde heeft in zijn beantwoording toegezegd de zienswijze aan te passen na de statenvergadering van 24 juni en het verslag van de statenvergadering toe te voegen. De fracties komen nog met moties om de zienswijze aan te passen.
U kunt de statenvergadering op 24 juni bezoeken (start om 10.00 uur) of volgen via: VERGADERING
Grienlinks over de “Herindeling”