Dekkingsprobleem

Het amendement van 16 juni over het NUON-geld bevatte ook een zin over de opcenten. Deze mochten niet hoger zijn dan het landelijk gemiddelde (dat jaarlijks verandert). Gedeputeerde Sjoerd Galema (CDA) meldde tijdens de behandeling van de kadernota op 24 juni dat met de beslissingen uit de begroting over 2009 dit gemiddelde al overschreden werd. Dat kon niet, zo reageerden de partijen van het amendement (PvdA, FNP, VVD en nu ook het CDA); het amendement, inclusief de opmerking over de opcenten moest uitgevoerd worden. Irona Groeneveld: “Dit wordt in de begroting een heikel punt, want nu is er helemaal een dekkingsprobleem. De andere partijen hebben met al hun ambities nu een bom onder de begroting gelegd met dit amendement.”