GrienLinks, FNP en SP dienen WOB verzoek in voor informatie over REC

PERSBERICHT
WOB=Wet Openbaarheid van Bestuur
REC=Geplande afvalverbrandingsoven van OMRIN. (Aandeelhouders: Meeste Friese Gemeenten)

omrin.jpg
De statenfracties GrienLinks, FNP en SP hebben woensdag 1 juli een WOB-verzoek ingediend bij Gedeputeerde Staten van Fryslân. Ze vragen aan het college of ze – in verband met het uitoefenen van hun controlerende taak – de rapporten over de uitstoot van de Reststoffen Energie Centrale bij Harlingen (REC) mogen inzien. GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld: “Na de tv-uitzending van Zembla, zondagavond, is er veel onrust ontstaan onder burgers. Wethouder Zomers van Harlingen vond dat er ‘maar een klein clubje actievoerders’ was. In Harlingen en omstreken zijn mensen heel boos geworden.
Er ontstond een spontane demonstratie bij de opening van de Engelse tuin en een pagina vol ingezonden brieven in de Harlinger Courant. Wij denken dat de wethouder nog maar eens zijn burgers moet raadplegen over het draagvlak voor de REC. En over de provincie: de gedeputeerde wil de onrust wegnemen door een avond te organiseren voor de bevolking. Ik raad hem aan dan ook de bewuste rapporten, die nu worden achtergehouden, mee te nemen. Praatjes vullen geen gaatjes, zeg ik maar.
Ik hoorde net dat Omrin heeft aangekondigd zaterdag in een paginagrote advertentie in de krant te gaan reageren op de onrust die is ontstaan na de de documentaire van Zembla ‘Vechten om vuilnis’ op 28 juni Maar ze willen niet voor de camera in discussie over de inhoud. Tja, wat zal ik daarvan zeggen: niet echt getuigen van een open vizier. ”

wob-forsyk.jpg

De stichting Afvaloven Nee heeft in een bezwaar op de beschikking voor de REC gevraagd of er wel gekeken is naar de haalbaarheid van de normen voor de uitstoot en naar de juistheid van de berekeningen door Omrin.

Volgens GS geven berekeningen van twee externe bureaus aan dat in de aanvraag van Omrin juiste gegevens staan. Daarom zijn de bezwaren ongegrond verklaard door GS. Het College van GS wil deze berekeningen niet ter inzage geven, ondanks een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur door de stichting Afvaloven Nee. GS zeggen dat de berekeningen verweven zitten in een e-mailwisseling tussen de bureaus en de ambtenaren. Die -e-mailwisseling willen ze niet beschikbaar stellen omdat er ook ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ van de ambtenaren in staan.
De GrienLinks-fractie heeft op 25 maart 2009 schriftelijke vragen gesteld of GS bereid zijn de rapporten alsnog openbaar te maken. Ook de FNP heeft in mei daarom gevraagd.
Tenslotte heeft ook de SP in juli nog deze zelfde vragen gesteld. Nu hebben de drie partijen samen een WOB-verzoek ingediend, om de rapporten desnoods alleen maar in te zien, want inmiddels is duidelijk dat de provincie de rapporten niet zomaar openbaar geeft.

GrienLinks Dossier Omrin-REC