OMRIN-REC: constante actie Statenfractie en oproep aan gemeenteraden

omrin.jpg
Statenfractie bovenop REC Harlingen

De afvalverbrander in Harlingen heeft vanaf het begin kunnen rekenen op onze kritische aandacht. Zie onze website, dossier Omrin/REC. Daar vindt u onder andere:

* onze vragen over waarom de provincie een rapport op grond waarvan de provincie bezwaarschriften afwijst, niet openbaar wil maken.

* vragen over het heien van Omrin,

* vragen GrienLinks over het verlenen van de vergunning,

* een interpellatie van GrienLinks over de uitkomsten van de MER

* onze brief aan de aandeelhouders van Omrin: de gemeenten

* een artikel “Gok niet met onze schone lucht” van de GL fractie

Oproep aan gemeenten

We doen naar aanleiding van de documentaire van Zembla ‘Vechten om vuilnis’ op 28 juni opnieuw een oproep aan gemeenten (en dus ook aan alle burgers). Want: steeds duidelijker wordt, dat de nieuwe afvaloven ten koste gaat van afvalscheiding en hergebruik. Al in april werd dat door de afvalscheidingsbranche bekend gemaakt. In de documentaire geeft de VAR in de Achterhoek aan dat in ieder geval 1 lijn gesloten is.

Dus: én de oven heeft straks niet genoeg brandstof (verlies, dus hogere kosten voor de gemeenten/burgers) én inspanningen om afvalscheiding en hergebruik te stimuleren, lijden schipbreuk. Dubbel verlies.

Mensen: schrijf brieven, spreek uw gemeenteraadslid aan, zet het punt nog een keer op de agenda van de gemeenteraad.

Uitspraken Adema gotspe

Tenslotte: dat gedeputeerde Piet Adema zegt dat de onrust weggenomen moet worden na de uitzending van Zembla, is een gotspe. Als hij de onrust wil wegnemen, moet hij de rapporten over de uitstoot openbaar maken! Want dáár is een groot deel van de onrust over. Wij hebben daar al om gevraagd (in maart), maar vage antwoorden gekregen. We zullen er opnieuw om vragen. Doet u dat ook?