GL heeft genoeg van ondemocratisch gepruts van Adema

PERSBERICHT
omrin.jpg
GrienLinks heeft genoeg van het ondemocratische gepruts van gedeputeerde Adema in de zaak van de Reststoffen Centrale Harlingen. De gedeputeerde beantwoordt het WOB-verzoek niet, maar stuurt een brief met een verklaring rond.
De fractie heeft geen behoefte aan de besloten bijeenkomst die Adema voorstelt, maar wil gewoon de informatie waar zij al in maart om vroeg. Ook de commissie van wijze mannen die een bindend advies moet geven over de kwestie tussen Omrin en Stichting Afvaloven Nee, wijst de fractie af.

Groeneveld: “Laat Adema doen wat hij moet doen: ons WOB-verzoek netjes beantwoorden
en de vragen van PvdA en SP. Dit is een rookgordijn. Adema probeert zo zijn
politieke verantwoordelijkheid te ontlopen.”

WOB-verzoek
De fractie van GrienLinks heeft op 30 juni, samen met FNP en SP, gevraagd alle
informatie rond de vergunning voor de bouw van het REC aan Omring te mogen zien. In
plaats van dat verzoek te beantwoorden, stuurt Adema een brief met een verklaring
rond. Hij stelt dat de Wet Openbaarheid Bestuur geen goed instrument is. Het is wel
een feit dat Adema nu pas doet wat GrienLinks in maart al vroeg, namelijk de e-mails
ontdoen van beleidsopvattingen en die openbaar maken. “Het is schandalig dat er een
documentaire en een WOB-verzoek voor nodig is om burgers informatie te geven die
openbaar zou moeten zijn” zegt Groeneveld.

Besloten bijeenkomst
Adema heeft besloten een deel van het dossier aan de openbaarheid prijs te geven.
Statenleden mogen van 17 tot 25 augustus de vertrouwelijke stukken inkijken.
Vervolgens is Adema bereid om in een vertrouwelijke bijeenkomst een toelichting te
geven op deze stukken. Het is volgens GrienLinks volstrekt onduidelijk op basis
van welke criteria een deel van de informatie vertrouwelijk moet blijven. GrienLinks
heeft daarom nog geen behoefte aan een besloten vergadering. ‘Voor geheimhouding
geldt dat je moet kunnen aangeven waarom het publieke belang of het belang van de
provincie geschaad wordt bij openbaarmaking.
Voor het niet willen prijsgeven van ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ geldt dat
zeker niet, want die kunnen geschrapt worden. Of het moet zo zijn dat deze ten
grondslag hebben gelegen aan het verstrekken van de vergunning. In dat geval is het
gewoon beleidsinformatie.

Onafhankelijke deskundigen.
GrienLinks voelt op dit moment niets voor het instellen van een team van
onafhankelijke deskundigen. Het is volstrekt onduidelijk wat de opdracht wordt aan
dit team. ‘Ze moeten zich nog eens buigen over de installatie. De uitkomst is
vervolgens bindend’ staat in de verklaring. Adema stelt verder dat de provincie geen
inhoudelijke rol meer speelt in het traject, omdat de vergunning aan alle eisen
voldoet. Met dit voorstel verlegt Adema het probleem naar Omrin en de stichting
Afvaloven NEE. Het gaat echter om de handelwijze van Adema zelf