OMRIN-REC: Waar blijft onze informatie??

omrin.jpg

Adema geeft nog steeds geen inzicht in onderbouwing REC

Irona Groeneveld heeft een extra vraag gesteld aan gedeputeerde Adema over de
openbaarheid van de stukken over de REC. Deze stukken zijn op woensdag 19 augustus
openbaar gemaakt. Het zijn heel veel documenten. Er is niet in terug te vinden welke
zienswijzen waarom ongegrond zijn verklaard. Het is een grote zoektocht. Ook lijken
er nog gegevens te ontbreken.

Zij vindt dat de op deze manier ter inzage legging van de stukken niet voldoet aan
de behoefte van burgers en politici aan inzicht in hoe de vergunning voor de REC
onderbouwd is. Daarom vraagt ze nog een keer waar de onderbouwing van de afwijzing
van de zienswijzen van o.a. stichting afvaloven nee staat.

Wordt zeer zeker en intensief vervolgd……

“Gedeputeerde Adema geef ons a.u.b. een leeswijzer, want wij kunnen de informatie die wij belangrijk vinden, niet in die 8 cm dikke stapel terugvinden.”

In maart 2009 hebben we namelijk al schriftelijke vragen gesteld over de “externe toetsing” op grond waarvan het College diverse zienswijzen – o.a. van Afvaloven Nee – heeft afgewezen, waarin getwijfeld werd aan de haalbaarheid van de uitstootnormen en de verspreidingsberekeningen.
De tegenstand mbt de REC neemt toe. En Omrin, ons college en het college van Harlingen doen net alsof er niets aan de hand is. Logsich, want door besluitvorming over de REC te verdelen over die drie schijven, wordt het echte maatschappelijke debat niet gevoerd. Namelijk, of we die REC wel willen, of die nodig is, of die bijdraagt aan afvalscheiding en hergebruik, of de REC wel economisch uit kan, dat soort vragen. Kijk ook eens naar de documentaire van Zembla “Vechten om vuilnis”, mocht u die nog niet gezien hebben……
DOSSIER Omrin REC
Antwoorden GS op vragen GL maart