Omrin_REC: Niet zo schoon, niet zo duurzaam en onveilig?

omrin.jpg Irona Groeneveld: “Raad van Commissarissen en aandeelhouders Omrin moeten zich schamen! Er wordt al gebouwd en er is van alles beloofd: de REC zou de schoonste afvalverbrander worden. En vervolgens zou het de duurzaamste worden. Maar wat blijkt? De schoonste wordt het zeker niet, dat blijkt uit de vergunde normen, die aan de onderkant zitten van wat er mag. En nu blijkt ook nog eens dat niet zeker is of de koppeling met Frisia gerealiseerd kan worden. En als het wel kan, lijkt dat ten koste van de veiligheid van de dijk te gaan. Hoe kunnen ze zo’n risico nemen, terwijl ze nog niet eens zeker weten of het allemaal lukt. En dat met de portemonnee van de burger! “

Vragen aan het college

Onderwerp: Leidingenstraat REC
1. Klopt het dat er voor de hogedrukleiding van de REC naar Frisia nog een ontheffing van de “Keur” van het waterschap nodig is?
2. Wat gebeurt er met de milieuvergunning voor de REC als het waterschap geen ontheffing van de keur verstrekt?
3. Kunt u ons melden op welke termijn deze ontheffing al dan niet gegeven zal worden?
4. Wilt u bij het waterschap aandringen op optimale openheid over de afwegingen bij het al of niet verlenen van de ontheffing van de keur?

5. Klopt het dat in de gemeente Harlingen het bestemmingsplan voor de uitbreiding haven gewijzigd is? Wanneer was dat?
6. Klopt het dat waar een strook grond in het oude bestemmingsplan nog ‘beschermingszone’ van de dijk was, dat in het gewijzigde bestemmingsplan niet meer zo is?
7. Zo ja, vindt u dit verantwoord in het kader van de veiligheid van de dijken?
8. Kunt u aangeven of en hoe deze aantasting/verandering van de ‘beschermingszone’ de veiligheid van de dijk aantast? M.a.w. hoe kunt u de veiligheid van de dijken garanderen en hoe dan?

9. U heeft in de beschikking voor de REC (december 2008) de leidingenstraat opgenomen. Hoe verhoudt die beschikking zich tot het wijzigen van het bestemmingsplan?

10. In het streekplan 2007 blz. 165 geeft u aan dat er voor toekomstige dijkversterking ‘reserveringszones’ zijn aangewezen. Hoe verhoudt zich dat tot het leggen van een leidingenstraat in dit gebied?

overlegopdedijk.jpg

Op de zeedijk bij Harlingen